Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Część 1: Moduł 1: wartość cyfry i ułamki dziesiętne

Do zdobycia jest 5300 punktów za mistrzostwo
Opanowane 
Biegły
Zaznajomiony
Podjęto próbę
Nierozpoczęte
Quiz
Test sprawdzający

O tym dziale

"W Module 1 staramy się rozbudować zrozumienie reguł rządzących dziesiątkowym układem pozycyjnym i ułamkami dziesiętnymi z poziomu klasy 4 do włączenia części tysięcznych. W tym module zmierzamy do pogłębienia rozumienia relacji pomiędzy cyframi na karcie pozycji dziesiętnych, na przykład o regułę mówiącą, że pomnożenie liczby przez jedną dziesiątą przesuwa wszystkie jej cyfry o jedną pozycję w lewo na karcie. Celem jest przygotowanie uczniów do operowania na ułamkach dziesiętnych aż do części setnych." Eureka Math/EngageNY (c) 2015 GreatMinds.org

ĆWICZENIE

Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 640 punktów mistrzowskich.

ĆWICZENIE

Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 720 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 320 punktów mistrzowskich.

ĆWICZENIE

Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 1440 punktów mistrzowskich.

ĆWICZENIE

Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 720 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 480 punktów mistrzowskich.
Czekają na Ciebie:

Test sprawdzający

Podnieś swoje umiejętności w zakresie wszystkich tematów należących do tego rozdziału i zbierz 5400 punktów mistrzowskich.