If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Temat: Moduł 1: wartość cyfry i ułamki dziesiętne

0

punktów mistrzowskich do zdobycia
ĆWICZENIE
Nazwy miejsc dziesiętnychRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Pozycja dziesiętna cyfry w liczbieRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Mnożenie i dzielenie przez potęgi liczby 10Rozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Potęgi liczby dziesięćRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Mnożenie i dzielnie ułamków dziesiętnych przez 10Rozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100 i 1000Rozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Ułamki na osi liczbowej: tysięczneRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Porównanie wartości pozycji dziesiętnychRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 800 punktów mistrzowskich.
ĆWICZENIE
Ułamki dziesiętne w rozwiniętej postaciRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Zapisywanie ułamków dziesiętnych słownie i za pomocą cyfrRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Ułamki dziesiętne zapisane za pomocą cyfr, w formie rozwiniętej i wyrażone słowamiRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Zapisywanie ułamków zwykłych w postaci ułamków dziesiętnychRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Porównaj części tysięczne liczb dziesiętnychRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Porównaj ułamki dziesiętne podane w różnej postaciRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Porządkowanie ułamków dziesiętnychRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Porównywanie ułamków dziesiętnych w zadaniach tekstowychRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Przegrupowywanie liczb dziesiętnychRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 900 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 400 punktów mistrzowskich.
ĆWICZENIE
Szacowanie wyniku dodawania ułamków dziesiętnychRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Graficzne dodawanie ułamków dziesiętnychRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Dodawanie ułamków dziesiętnych mniejszych od jedności: części dziesiąteRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Dodawanie ułamków dziesiętnych i liczb całkowitych: części dziesiąteRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Dodawanie liczb dziesiętnych: części dziesiąteRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Dodawanie ułamków dziesiętnych mniejszych od jedności: części setneRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Dodawanie ułamków dziesiętnych i liczb całkowitych: części setneRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Dodawanie liczb dziesiętnych: części setneRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Szacowanie przy odejmowaniu ułamków dziesiętnychRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Graficzne odejmowanie ułamków dziesiętnychRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Odejmowanie ułamków dziesiętnych mniejszych od jedności: części dziesiąteRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Odejmowanie ułamków dziesiętnych: części dziesiąteRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Odejmowanie ułamków dziesiętnych i liczb całkowitych: części dziesiąteRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Odejmowanie ułamków dziesiętnych, np. 56,8-17,9Rozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Odejmowanie ułamków dziesiętnych mniejszych od jedności: części setneRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Odejmowanie ułamków dziesiętnych: (części setne)Rozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Odejmowanie ułamków dziesiętnych, np. 67,89-6Rozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Odejmowanie ułamków dziesiętnych i liczb całkowitych: części setneRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 1800 punktów mistrzowskich.
ĆWICZENIE
Szacowanie wyniku mnożenia ułamków dziesiętnych przez liczby całkowiteRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Mnożenie liczb całkowitych przez 0,1 i 0{,}01Rozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Graficzne mnożenie ułamków dziesiętnych i liczb całkowitychRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Mnożenie liczb całkowitych przez ułamki dziesiętneRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Szacowanie wyników mnożenia ułamków dziesiętnych Rozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Graficzne przedstawienie mnożenia ułamków dziesiętnychRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Sposób na zrozumienie mnożenia ułamków dziesiętnychRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Pomnóż ułamki dziesiętneRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Mnożenie ułamków dziesiętnych (do czterech cyfr każdy)Rozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 900 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 600 punktów mistrzowskich.
Czekają na Ciebie:

Test sprawdzający

Podnieś swoje umiejętności w zakresie wszystkich tematów należących do tego rozdziału i zbierz 5400 punktów mistrzowskich.

O tym dziale

"W Module 1 staramy się rozbudować zrozumienie reguł rządzących dziesiątkowym układem pozycyjnym i ułamkami dziesiętnymi z poziomu klasy 4 do włączenia części tysięcznych. W tym module zmierzamy do pogłębienia rozumienia relacji pomiędzy cyframi na karcie pozycji dziesiętnych, na przykład o regułę mówiącą, że pomnożenie liczby przez jedną dziesiątą przesuwa wszystkie jej cyfry o jedną pozycję w lewo na karcie. Celem jest przygotowanie uczniów do operowania na ułamkach dziesiętnych aż do części setnych." Eureka Math/EngageNY (c) 2015 GreatMinds.org