Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Objętość graniastosłupa prostego

Prostopadłościan jest trójwymiarowym kształtem, który ma 6 prostokątnych ścian. Znalezienie objętości prostopadłościanu polega na pomnożeniu jego 3 wymiarów: długość x szerokość x wysokość. Objętość jest wyrażona w jednostkach sześciennych. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video