Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Część 5: Moduł 5: dodawanie i mnożenie, objętość i pole powierzchni

Do zdobycia jest 1400 punktów za mistrzostwo

O tym dziale

"W tym module pracujemy z figurami geometrycznymi w dwóch i trzech wymiarach. Objętość jest wprowadzona przez zliczanie sześcianów jednostkowych wypełniających daną figurę. To podejście owocuje wyprowadzeniem wzoru na objętość prostopadłościanu. Druga połowa modułu poświęcona jest pogłębieniu zrozumienia własności figur na płaszczyźnie. Łączymy wiedzę o polu powierzchni z wiedzą o mnożeniu ułamków, aby nauczyć się obliczać pole powierzchni prostokątów, których długości boków wyrażają się liczbami ułamkowymi. Uczniowie ćwiczą rysowanie figur na płaszczyźnie, rozwijając podstawy do klasyfikacji figur płaskich na podstawie ich własności. Ten moduł wypełnia przestrzeń pomiędzy własnościami figur płaskich, omawianymi w klasie 4, a pojęciami pola powierzchni i objętości, wprowadzanymi w klasie 6." Eureka Math/EngageNY (c) 2015 GreatMinds.org

Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 800 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 320 punktów mistrzowskich.
Czekają na Ciebie:

Test sprawdzający

Podnieś swoje umiejętności w zakresie wszystkich tematów należących do tego rozdziału i zbierz 1400 punktów mistrzowskich.