If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Temat: Moduł 6: rozwiązywanie zadań w układzie współrzędnych kartezjańskich

0

punktów mistrzowskich do zdobycia
ĆWICZENIE
Zaznaczanie punktów na wykresieRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Wskazywanie punktówRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Określanie współrzędnychRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Odległość pomiędzy punktami w pierwszej ćwiartce Rozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 800 punktów mistrzowskich.
Czekają na Ciebie:

Test sprawdzający

Podnieś swoje umiejętności w zakresie wszystkich tematów należących do tego rozdziału i zbierz 900 punktów mistrzowskich.

O tym dziale

"W tym module uczniowie konstruują pierwszą ćwiartkę układu współrzędnych kartezjańskich i wykorzystują go do rozwiązywania zadań. Zaczynamy od pojęcia osi liczbowej, które było wprowadzone już wcześniej. Konstrukcja dwóch prostopadłych osi liczbowych prowadzi do układu współrzędnych kartezjańskich. Uczniowie odkrywają, że podobnie do sytuacji na osi liczbowej, gdzie daną liczbę można odszukać, znając jej znak i odległość od punktu 0, w układzie współrzędnych każdy punkt ma swój wyjątkowy adres składający się z jego dwóch współrzędnych. Następnie uczniowie badają relacje pomiędzy punktami, współrzędnymi, parami uporządkowanymi, prostymi, a także abstrakcyjnymi regułami ich wyznaczania. Moduł kończy się zastosowaniem układu współrzędnych do rozwiązywania zadań opartych o codzienne sytuacji." Eureka Math/EngageNY (c) 2015 GreatMinds.org