If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Temat: Module 1: Ratios and unit rates

0

punktów mistrzowskich do zdobycia
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 600 punktów mistrzowskich.
ĆWICZENIE
Graficzne przedstawienie stosunku za pomocą dwóch osi liczbowychRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Tabele stosunkówRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Graficzne przedstawienie stosunku dwóch wielkości za pomocą dwóch osi liczbowychRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Stosunki ilustrowane diagramamiRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Stosunki i jednostki miaryRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Stosunki różnych wielkości w układzie współrzędnych na płaszczyźnieRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Stosunek jednej części do drugiej i stosunek każdej z części do całościRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 800 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 300 punktów mistrzowskich.
ĆWICZENIE
Wprowadzenie do procentówRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Obliczanie procentów za pomocą graficznego przedstawienia ułamkówRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Związek pomiędzy ułamkiem zwykłym, dziesiętnym i procentemRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Zamiana procentów na ułamkiRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Zamiana ułamków zwykłych na procentyRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Zamiana ułamków dziesiętnych na procentyRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Zamiana procentów na ułamki dziesiętneRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Różne sposoby zapisywania procentówRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Obliczanie procentówRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Procenty - zadania tekstoweRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 1000 punktów mistrzowskich.
Czekają na Ciebie:

Test sprawdzający

Podnieś swoje umiejętności w zakresie wszystkich tematów należących do tego rozdziału i zbierz 2700 punktów mistrzowskich.

O tym dziale

"In Module 1, students build on their prior work in measurement and in multiplication and division as they study the concepts and language of ratios and unit rates. They use proportional reasoning to solve problems. In particular, students solve ratio and rate using tape diagrams, tables of equivalent ratios, double number line diagrams, and equations. They plot pairs of values generated from a ratio or rate on the first quadrant of the coordinate plane." Eureka Math/EngageNY (c) 2015 GreatMinds.org