If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Graficzne przedstawienie stosunku za pomocą dwóch osi liczbowych

Zadanie

Z informacji przedstawionych na poniższych osiach liczbowych wynika, że pies Pogo jest w stanie złapać frisbee 6 razy w ciągu 2 minut.

Na podstawie stosunku, przedstawionego za pomocą osi liczbowych, oblicz ile razy Pogo może złapać frisbee w ciągu 4 minut?
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
razy