If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Część 2: Operacje arytmetyczne, w tym także dzielenie przez ułamek

Do zdobycia jest 2500 punktów za mistrzostwo
Opanowane 
Biegły
Zaznajomiony
Podjęto próbę
Nierozpoczęte
Quiz
Test sprawdzający

O tym dziale

"Students expand their understanding of the number system and build their fluency in arithmetic operations in Module 2. Students learned in Grade 5 to divide whole numbers by unit fractions and unit fractions by whole numbers. Now, they apply and extend their understanding of multiplication and division to divide fractions by fractions. The meaning of this operation is connected to real-world problems as students are asked to create and solve fraction division word problems. Students continue (from Fifth Grade) to build fluency with adding, subtracting, multiplying, and dividing multi-digit decimal numbers using the standard algorithms." Eureka Math/EngageNY (c) 2015 GreatMinds.org

Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 400 punktów mistrzowskich.

ĆWICZENIE

Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 800 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 480 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 320 punktów mistrzowskich.
Czekają na Ciebie:

Test sprawdzający

Podnieś swoje umiejętności w zakresie wszystkich tematów należących do tego rozdziału i zbierz 2500 punktów mistrzowskich.