If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Najmniejsza wspólna wielokrotność

Powtórzenie wiadomości z najmniejszej wspólnej wielokrotności (NWW) i kilka ćwiczeń.

Co to jest NWW?

NWW to skrót od "najmniejsza wspólna wielokrotność". Najmniejsza wspólna wielokrotność dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna, która jest wielokrotnością jednej i drugiej liczby.

Obliczanie najmniejszej wspólnej wielokrotności

Jednym ze sposobów na znalezienie NWW dwóch (lub więcej) liczb jest wypisanie list wielokrotności tych liczb tak długich, aż znajdzie się na nich po raz pierwszy liczba, która jest ich wspólną wielokrotnością.
Chcesz dowiedzieć się więcej o najmniejszych wspólnych wielokrotnościach? Obejrzyj ten film.

Przykład 1: NWW 8 i 10

Wielokrotności 8 to: 8, comma, 16, comma, 24, comma, 32, comma, start color #11accd, 40, end color #11accd, comma, 48, comma, 56, comma, 64, comma, 72, comma, start color #11accd, 80, end color #11accd, point, point, point
Wielokrotności 10 to: 10, comma, 20, comma, 30, comma, start color #11accd, 40, end color #11accd, comma, 50, comma, 60, comma, 70, comma, start color #11accd, 80, end color #11accd, comma, 90, comma, 100, point, point, point
start color #11accd, 40, end color #11accd i start color #11accd, 80, end color #11accd są wspólnymi wielokrotnościami 8 i 10. Która z tych dwóch liczb jest najmniejsza?
Najmniejszą wspólną wielokrotnością 8 i 10 jest start color #11accd, 40, end color #11accd.
start text, N, W, W, end text, left parenthesis, 8, comma, 10, right parenthesis, equals, 40

Przykład 2: NWW 3, comma, 4, comma i 6

Wielokrotności 3 to: 3, comma, 6, comma, 9, comma, start color #11accd, 12, end color #11accd, comma, 15, comma, 18, comma, 21, comma, start color #11accd, 24, end color #11accd, point, point, point
Wielokrotności 4 to: 4, comma, 8, comma, start color #11accd, 12, end color #11accd, comma, 16, comma, 20, comma, start color #11accd, 24, end color #11accd, comma, 28, point, point, point
Wielokrotności 6 to: 6, comma, start color #11accd, 12, end color #11accd, comma, 18, comma, start color #11accd, 24, end color #11accd, comma, 30, comma, 36, point, point, point
Najmniejszą wspólną wielokrotnością 3, comma, 4, comma i 6 jest start color #11accd, 12, end color #11accd.
start text, N, W, W, end text, left parenthesis, 3, comma, 4, comma, 6, right parenthesis, equals, 12

Poćwicz

zadanie 1
  • Prąd elektryczny
Ile wynosi najmniejsza wspólna wielokrotność 3 i 9?
To samo pytanie można sformułować tak:
start text, N, W, W, end text, left parenthesis, 3, comma, 9, right parenthesis, equals, question mark
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.