If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Część 3: Moduł 3: liczby wymierne

Do zdobycia jest 2200 punktów za mistrzostwo

O tym dziale

"Major themes of Module 3 are to understand rational numbers as points on the number line and to extend previous understandings of numbers to the system of rational numbers, which now include negative numbers. Students extend coordinate axes to represent points in the plane with negative number coordinates and, as part of doing so, see that negative numbers can represent quantities in real-world contexts. They use the number line to order numbers and to understand the absolute value of a number. They begin to solve real-world and mathematical problems by graphing points in all four quadrants, a concept that continues throughout to be used into high school and beyond." Eureka Math/EngageNY (c) 2015 GreatMinds.org

ĆWICZENIE

Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 640 punktów mistrzowskich.

ĆWICZENIE

Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 720 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 400 punktów mistrzowskich.
Czekają na Ciebie:

Test sprawdzający

Podnieś swoje umiejętności w zakresie wszystkich tematów należących do tego rozdziału i zbierz 2200 punktów mistrzowskich.