If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Temat: Moduł 3: liczby wymierne

0

punktów mistrzowskich do zdobycia
ĆWICZENIE
Interpretacja liczb ujemnychRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Liczby ujemne na osi liczbowejRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Ujemne liczby dziesiętne na osi liczbowejRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Liczby wymierne na osi liczbowejRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Brakujące liczby na osi liczbowejRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Liczby przeciwneRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Symbol "minus" jako przeciwieństwoRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Liczby przeciwne - wyzwanieRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 800 punktów mistrzowskich.
ĆWICZENIE
Porządkowanie liczb ujemnychRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Porządkowanie małych liczb ujemnychRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Porównywanie liczb wymiernychRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Liczby ujemne, zmienne i oś liczbowaRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Liczbowe zapisywanie nierównościRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Znajdowanie wartości bezwzględnychRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Porównywanie wartości bezwzględnychRozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, aby przejść na następny poziom!
Porównywanie wartości bezwzględnych - wyzwanieRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Interpretowanie wartości bezwględnejRozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 900 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 500 punktów mistrzowskich.
Czekają na Ciebie:

Test sprawdzający

Podnieś swoje umiejętności w zakresie wszystkich tematów należących do tego rozdziału i zbierz 2200 punktów mistrzowskich.

O tym dziale

"Major themes of Module 3 are to understand rational numbers as points on the number line and to extend previous understandings of numbers to the system of rational numbers, which now include negative numbers. Students extend coordinate axes to represent points in the plane with negative number coordinates and, as part of doing so, see that negative numbers can represent quantities in real-world contexts. They use the number line to order numbers and to understand the absolute value of a number. They begin to solve real-world and mathematical problems by graphing points in all four quadrants, a concept that continues throughout to be used into high school and beyond." Eureka Math/EngageNY (c) 2015 GreatMinds.org