If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Łączenie wyrazów podobnych

Wyjaśniamy na kilka sposobów, dlaczego 4a + 2a = 6a. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Przyjmijmy, że macie 3 jabłka. Następnie wręczam wam kolejne 7 jabłek. Moje pytanie może wydać się wam bardzo łatwe: Ile jabłek macie teraz? Zastanówcie się przez chwilę. To proste. Skoro mieliście 3 jabłka i dostaliście jeszcze 7 to teraz macie w sumie 3 + 7 = 10 jabłek. Załóżmy jednak, że podaję to samo zadanie ale nie chce mi się pisać słowa „jabłek”. Zamiast słowa „jabłek” piszę samą literę „a”. Niech tym razem sytuacja będzie inna. Macie na początku 4 jabłka… i ja daję wam kolejne 2 jabłka. Ile jabłek teraz macie? Zamiast „jabłek” piszę „a”. Więc: ile „a” teraz macie? Teraz też dam wam chwilę na zastanowienie. To także powinno być dla was proste. Skoro macie 4 jabłka, albo 4 sztuki czegoś innego, co kryje się pod „a” i dostajecie kolejne 2, to w sumie macie 6 sztuk tego czegoś. Założyliśmy, że litera „a” oznacza jabłka ale może ona oznaczać cokolwiek. Jeśli mamy 4 „a”, czymkolwiek to jest i dostaniemy kolejne 2 „a” to będziemy mieli 6 „a”. Jeśli mamy 4 litery „a” i jeszcze dwie, to mamy 6 liter „a”. Jeśli zapiszę 4a jako: a + a + a + a i dodam do nich kolejne 2a czyli a + a, kolejne 2 „a” to ile „a” będę miał? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Będę miał 6 „a”. Jeśli to rozumiecie, wejdźmy na wyższy poziom abstrakcji. Załóżmy, że mam 5 iksów. Nie wiemy, co oznacza x. Powiedzmy, że jakąś liczbę. Mam zatem 5-krotność tej liczby i od tego odejmuję 2-krotność tejże liczby. Jaki będzie wynik? Ile iksów będę miał po tej operacji? Inaczej mówiąc, 5 razy x odjąć 2 razy x: ile to będzie razy x? Zastanówcie się przez chwilę. Jeśli mam 5 sztuk czegoś i oddam 2 to zostaną mi 3 sztuki tego czegoś. Zatem wynik to 3x. 5x odjąć 2x równa się 3x. Można to rozpisać: 5x = x + x + x + x + x i zabieramy 2 z tych iksów. Jeśli zabierzemy 2 iksy: jeden x… i drugi x… to zostaną nam… 3 iksy.