If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Dopasuj równania do współrzędnych na wykresie

Zadanie

Na którym z poniższych wykresów zaznaczono punkty o współrzędnych (x,y) spełniających równanie y=2x?
Wybierz 1 odpowiedź: