Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Część 5: Module 5: Area, surface area, and volume problems

Do zdobycia jest 2200 punktów za mistrzostwo

O tym dziale

"Module 5 is an opportunity to practice the material learned in Module 4 in the context of geometry; students apply their newly acquired capabilities with expressions and equations to solve for unknowns in area, surface area, and volume problems. They find the area of triangles and other two-dimensional figures and use the formulas to find the volumes of right rectangular prisms with fractional edge lengths. Students use negative numbers in coordinates as they draw lines and polygons in the coordinate plane. They also find the lengths of sides of figures, joining points with the same first coordinate or the same second coordinate and apply these techniques to solve real-world and mathematical problems." Eureka Math/EngageNY (c) 2015 GreatMinds.org

ĆWICZENIE

Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 720 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 240 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 240 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 560 punktów mistrzowskich.
Czekają na Ciebie:

Test sprawdzający

Podnieś swoje umiejętności w zakresie wszystkich tematów należących do tego rozdziału i zbierz 2200 punktów mistrzowskich.