Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Zadania z czworobokami na układzie współrzędnych

Spróbuj rozwiązać pięć zadań zawierających czworoboki w układzie współrzędnych.

Zadanie 1: wyznacz współrzędne brakującego wierzchołka

Współrzędne trzech wierzchołków prostokąta ABCD wynoszą A(2,1),B(5,1), i C(5,6).
Ile wynoszą współrzędne wierzchołka D?
(
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
,
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
)

Zadanie 2: pole równoległoboku w układzie współrzędnych

Oblicz pole powierzchni równoległoboku na rysunku poniżej.
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
jednostek2

Zadanie 3: wymiary prostokąta na podstawie współrzędnych wierzchołków

Prostokąt ABCD naniesiono na układ współrzędnych. Wierzchołki prostokąta mają następujące współrzędne: A(7;1),B(5;1),C(5;6) i D(7;6).
Wyznacz długość boku AD tego prostokąta.
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
jednostek

Zadanie 4: współrzędne wierzchołków prostokąta

Uporządkuj poniższe wyrażenia od najmniejszego do największego, na podstawie informacji o współrzędnych prostokąta na poniższym rysunku.
1

Zadania za zachętę: równoległobok w układzie współrzędnych

Masz narysować czworobok ABCD w układzie współrzędnych. Długość boku AB jest taka sama jak długość boku DC i oba odcinki są zorientowane poziomo. Współrzędne trzech wierzchołków czworoboku wynoszą: A(1,1), C(4,5,4), oraz D(1,5,4). Wiesz także, że punkt B znajduje się w pierwszej ćwiartce.
Ile wynoszą współrzędne wierzchołka B?
(
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
,
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
)

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.