If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Pole i obwód w układzie współrzędnych

Zadanie

Prostokąt ABCD jest naniesiony na układ współrzędnych. Wierzchołki tego prostokąta mają następujące współrzędne: A(4,2), B(2,2), C(2,7) i D(4,7).
Ile wynosi pole powierzchni prostokąta ABCD?
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
jednostek kwadratowych