If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Tworzenie rysunków w skali

Zadanie

Tomek jest architektem krajobrazu. Jego pierwsze publiczne zadanie to zaprojektowanie w pomniejszonej skali ogrodu, który ma się znaleźć w rogu miejskiego parku. Ogród ten ma mieć kształt trójkąta prostokątnego o podstawie długości 10 m i wysokości 15 m.
Narysuj opisany powyżej ogród w skali, w której 1 jednostka na poniższej siatce odpowiada 2 m.