If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Obszary zacieniowane

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Okrąg o promieniu równym start color #1fab54, 5, start text, c, m, end text, end color #1fab54 znajduje się wewnątrz prostokąta o wymiarach start color #11accd, 11, start text, c, m, end text, times, 11, start text, c, m, end text, end color #11accd.
Ile wynosi pole zacieniowanego obszaru?
Zaokrąglij swoją końcową odpowiedź do dwóch miejsc po przecinku.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, c, m, end text, squared
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?