If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wykresy zależności proporcjonalnych

Zadanie

Narysuj prostą, przedstawiającą zależność proporcjonalną prostą pomiędzy wartościami d a argumentami t, o następującej własności: wzrost wartości t o 5 jednostek odpowiada wzrostowi wartości d o 2 jednostki.
Ile wynosi jednostkowe tempo zmian wartości d w stosunku do wartości t? (To znaczy, o ile jednostek zmieni się wartość d, jeśli wartość t zwiększy się o 1 jednostkę?)
Jednostkowe tempo zmian wynosi
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
.
Narysuj wykres tej zależności.