If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Kurs: 8 klasa (Eureka Math/EngageNY) > Rozdział 4

Lekcja 3: Topic C: Slope and equations of lines

Wprowadzenie do równania prostej w postaci kierunkowej.

Zadanie

Podaj współrzędne punktu, w którym prosta y=2x+6 przecina oś Y.
Wybierz 1 odpowiedź: