Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Kurs: 8 klasa (Eureka Math/EngageNY) > Rozdział 4

Lekcja 3: Topic C: Slope and equations of lines

Punkt przecięcia z osią x

Szymon znajduje przecięcie równania liniowego z osią X na podstawie wykresu. Następnie sprawdza, czy zrobił to dobrze, podstawiając te wartości do równania. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video