Główna zawartość
Ucz się sam(a)!
Co to jest funkcja?Opracowany przykład: Obliczanie wartości funkcji na podstawie równaniaPrzykład wyznaczenia wartości funkcji na podstawie jej wykresuPrzykład obliczania wyrażenia, w którym występują funkcję
Ucz się sam(a)!
Jak przyporządkować argument funkcji do jej wartości na podstawie wzoru (przykład) Jak przyporządkować argument funkcji do jej wartości na podstawie wykresu (przykład) Jak znaleźć takie dwie wartości argumentu, że wartość funkcji jest dla nich identyczna (przykład)
Ucz się sam(a)!
Równania kontra funkcjePrzyklad funkcji zadanej równaniem
Określ, gdzie leżą obszary, które możesz opanować jeszcze lepiej:
Ucz się sam(a)!
Zadanie tekstowe z funkcją: konto w bankuZadanie tekstowe z funkcją: tłok na plaży
Ucz się sam(a)!
Przedziały i zapis przedziałowy funkcjiCo to jest dziedzina funkcji?Co to jest przeciwdziedzina funkcji?Przykład wyznaczania dziedziny i zbioru wartości funkcji na podstawie wykresu
Ucz się sam(a)!
Dziedzina funkcji pierwiastkowejPrzykład: dziedzina funkcji algebraicznychPraktyczny przykład: określenie dziedziny funkcji w zadaniu tekstowym (liczby rzeczywiste)Praktyczny przykład: określenie dziedziny funkcji w zadaniu tekstowym (liczby całkowite dodatnie)Praktyczny przykład: określenie dziedziny funkcji w zadaniu tekstowym (liczby całkowite)
Ucz się sam(a)!
Rozpoznawanie funkcji na podstawie wykresuCzy pionowa prosta przedstawia funkcję?Czy dane przedstawione w tabeli mogą być opisane funkcją?Rozpoznawanie funkcji na podstawie opisuRozpoznawanie funkcji z opisów słownych - zadania tekstowe
Ucz się sam(a)!
Wprowadzenie do punktów minimum i maksimumZnajdowanie minimum i maksimum oraz wartości najmniejszej i największej na wykresie funkcji
Ucz się sam(a)!
Przedziały, w których funkcja jest rosnąca lub malejąca, dodatnia lub ujemnaPrzykład przedziałów, w których funkcja jest dodatnia lub ujemna
Ucz się sam(a)!
Interpretacja wykresów w zadaniach tekstowych: temperaturaInterpretacja wykresów w zadaniach tekstowych: koszykówka
Ucz się sam(a)!
Wprowadzenie do średniego tempa zmianPrzykład wyznaczania średniego tempa zmian na podstawie wykresu funkcjiPrzykład wyznaczania średniego tempa zmian na podstawie tabeli wartościPrzykład wyznaczania średniego tempa zmian na podstawie równania
Ucz się sam(a)!
Średnie tempo zmian - przykład zadania tekstowego: tabelaŚrednie tempo zmian - przykład zadania tekstowego: wykresZadanie tekstowe o równaniu, opisującym średnie tempo zmianPrzegląd wiadomości na temat średniego tempa zmian funkcji
Określ, gdzie leżą obszary, które możesz opanować jeszcze lepiej:
Przetestuj swoje zrozumienie Funkcje przy pomocy tych 20 pytań.

O tym dziale

Funkcje to wyrażenia matematyczne, które przyporządkowują pojedyncze wartości podanym argumentom. Myślisz, że to banalnie proste? Pomyśl jeszcze raz! W tym temacie zajmiemy się wyznaczaniem wartości, rysowaniem wykresów, analizą i tworzeniem różnych rodzajów funkcji.