Główna zawartość
Ucz się sam(a)!
Wprowadenie do wielomianów Podstawowe elementy wielomianówObliczanie wartości wielomianówUpraszczanie wielomianów
Ucz się sam(a)!
Dodawanie wielomianówOdejmowanie wielomianówOdejmowanie wielomianówDodawanie i odejmowanie kilku wielomianówDodawanie i odejmowanie wielomianów, przypomnienie
Ucz się sam(a)!
Wprowadzenie do dodawania wielomianów dwóch zmiennychWprowadzenie do odejmowania wielomianów dwóch zmiennychOdejmowanie wielomianów: dwie zmienneZnajdowanie błędu w odejmowaniu wielomianówPodsumowanie wiadomości na temat dodawania i odejmowania wielomianów zależnych od dwóch zmiennychPrzypomnienie wiadomości na temat wielomianów
Określ, gdzie leżą obszary, które możesz opanować jeszcze lepiej:
Ucz się sam(a)!
Mnożenie jednomianówMnożenie jednomianów żeby znaleźć pole: dwie zmienneMnożenie jednomianów w celu obliczenia pola powierzchniMnożenie jednomianów: wyzwaniePowtórzenie wiadomości o mnożeniu jednomianów
Ucz się sam(a)!
Mnożenie jednomianów przez wielomiany: model polaMnożenie jednomianów przez wielomianyMnożenie jednomianów przez wielomiany: wyzwanieMnożenie jednomianów przez wielomiany, powtórzenie
Określ, gdzie leżą obszary, które możesz opanować jeszcze lepiej:
Ucz się sam(a)!
Mnożenie dwumianów: model polaWstęp do mnożenia dwumianówMnożenie dwumianówMnożenie dwumianów, powtórzenie
Ucz się sam(a)!
Mnożenie dwumianów przez wielomianyMnożenie dwumianu przez wielomian - interpretacja geometrycznaMnożenie dwumianów przez wielomiany: wyzwaniePowtórzenie wiadomości o mnożeniu jednomianów przez wielomiany
Określ, gdzie leżą obszary, które możesz opanować jeszcze lepiej:
Ucz się sam(a)!
Szczególne iloczyny w postaci (x+a)(x-a)Podnoszenie do kwadratu dwumianów o postaci (x+a)²Szczególne iloczyny postaci (ax+b)(ax-b)Podnoszenie do kwadratu dwumianów o postaci (ax+b)²Szczególne iloczyny dwumianów: dwie zmienneWięcej przykładów iloczynów szczególnychSzczególne iloczyny dwumianów, przypomnienie
Określ, gdzie znajduje się obszar, który możesz opanować jeszcze lepiej w tej lekcji:
Ucz się sam(a)!
Mnożenie wielomianów - zadanie tekstoweZadanie tekstowe z wielomianem: prostokąt i pole kołaZadanie tekstowe z wielomianem: całkowita wartość rachunkówZadanie tekstowe z wielomianem: pole okna
Test your understanding of Wielomiany with these 19 questions.

O tym dziale

Naucz się jak dodawać, odejmować i mnożyć wielomiany. Na przykład, zapisz (2x+3)(x-1) jako 2x^2+x-3.