Podstawy algebry

Pierwsze kroki

Liczby ujemne
Rozumienie i działania na liczbach wymiernych są niezbędne w algebrze. Ten samouczek pomoże Ci upewnić się, że masz odpowiednie podstawy!
Rozpocznij naukę