Podstawy algebry

Chcesz uzyskać spersonalizowaną ścieżkę w podstawy algebry?
Misje polecają Ci to, czego masz się dalej uczyć, oraz pomagają zapamiętać to, czego się już nauczyłeś(aś) poprzez mieszanie umiejętności i zapisywanie Twoich postępów.
Zarejestruj się

Pierwsze kroki

Liczby ujemne
Rozumienie i działania na liczbach wymiernych są niezbędne w algebrze. Ten samouczek pomoże Ci upewnić się, że masz odpowiednie podstawy!
Rozpocznij naukę