Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Nierówności, które można rozwiązać w jednym kroku - zadanie tekstowe

Nierówności to więcej niż abstrakcyjne koncepcje i ćwiczenia. Pomagają rozwiązywać problemy w prawdziwym życiu. Tutaj jest przykład. Stworzone przez: Sal Khan i Monterey Institute for Technology and Education.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Wykonawca ma zakupić kamienne płytki na taras. Jedna płytka kosztuje 3 dolary a on chce wydać mniej niż 1000 dolarów. Mniej niż 1000 dolarów. A nie mniej lub równo 1000. Płytka ma wielkość 1 stopy kwadratowej (930 cm²). Napisz nierówność określającą, ile płytek może kupić bez przekraczania limitu 1000 dolarów a następnie oblicz maksymalną wielkość tarasu. Niech x… będzie równe liczbie… zakupionych płytek… Łączny koszt zakupionych płytek w cenie 3 dolarów za sztukę, wynosi zatem 3x. 3x to łączna suma, jaką trzeba wydać na płytki. Wykonawca chce wydać mniej niż 1000 dolarów. Skoro 3x to koszt zakupu x płytek to musi on być mniejszy niż 1000 dolarów. Mamy to tutaj. Gdyby chciał wydać co najwyżej tyle, byłby tu znak „≤”. Aby obliczyć, ile płytek może kupić podzielmy obie strony tej nierówności przez 3. Ponieważ dzielimy… Zamiast dzielić przez 3 możemy pomnożyć przez 1/3. Ponieważ ta liczba jest dodatnia, nie musimy zmieniać znaku nierówności. Otrzymujemy więc x < 1000/3 a 1000/3 to 333 i 1/3. Musi więc kupić mniej niż 333 i 1/3 płytki. Dopiszę „płytek”. Płytka ma wielkość stopy kwadratowej więc skoro musi kupić mniej niż 333 i 1/3 płytki to wielkość tarasu musi być mniejsza niż… Wielkość tarasu… też musi być mniejsza niż 333 i 1/3 stóp kwadratowych (31 m²). Czyli stóp do kwadratu. I gotowe.