If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Mnożenie dwumianów, powtórzenie

Dwumian jest wielomianem z dwoma wyrazami. Na przykład, x, minus, 2 i x, minus, 6 są dwumianami. W tej lekcji nauczymy się jak mnożyć ze sobą dwumiany.

Przykład 1

Rozwiń wyrażenie.
left parenthesis, x, minus, 2, right parenthesis, left parenthesis, x, minus, 6, right parenthesis
Użyjmy własności rozdzielności.
(x2)(x6)=x(x6)2(x6)\begin{aligned}&(\blueD{x-2})(x-6)\\ \\ =&\blueD{x}(x-6)\blueD{-2}(x-6)\\ \end{aligned}
Ponownie użyjmy własności rozdzielności.
equals, start color #11accd, x, end color #11accd, left parenthesis, x, right parenthesis, plus, start color #11accd, x, end color #11accd, left parenthesis, minus, 6, right parenthesis, start color #11accd, minus, 2, end color #11accd, left parenthesis, x, right parenthesis, start color #11accd, minus, 2, end color #11accd, left parenthesis, minus, 6, right parenthesis
Zauważ, jak to działa. Pomnożyliśmy każdy element pierwszego dwumianu przez każdy element drugiego dwumianu.
Uprość.
=x26x2x+12=x28x+12\begin{aligned} =&x^2-6x-2x+12\\\\ =&x^2-8x+12 \end{aligned}

Przykład 2

Rozwiń wyrażenie.
left parenthesis, minus, a, plus, 1, right parenthesis, left parenthesis, 5, a, plus, 6, right parenthesis
Użyjmy własności rozdzielności.
(a+1)(5a+6)=a(5a+6)+1(5a+6)\begin{aligned} &(\purpleD{-a+1})(5a+6)\\\\ =&\purpleD{-a}(5a+6) +\purpleD{1}(5a+6) \end{aligned}
Ponownie użyjmy własności rozdzielności.
equals, start color #7854ab, minus, a, end color #7854ab, left parenthesis, 5, a, right parenthesis, start color #7854ab, minus, a, end color #7854ab, left parenthesis, 6, right parenthesis, plus, start color #7854ab, 1, end color #7854ab, left parenthesis, 5, a, right parenthesis, plus, start color #7854ab, 1, end color #7854ab, left parenthesis, 6, right parenthesis
Zauważ, jak to działa. Pomnożyliśmy każdy element pierwszego dwumianu przez każdy element drugiego dwumianu.
Po uproszczeniu:
minus, 5, a, squared, minus, a, plus, 6
Chcesz dowiedzieć się więcej o mnożeniu dwumianów? Zajrzyj do tego materiału filmowego.

Ćwiczenie

zadanie 1
  • Prąd elektryczny
Uprość.
Wyraź odpowiedź w postaci trójmianu.
left parenthesis, x, plus, 1, right parenthesis, left parenthesis, x, minus, 6, right parenthesis

Potrzebujesz więcej ćwiczeń? Zajrzyj do tego zadania oraz do tego lekko trudniejszego zadania.