Powtórzenie podstaw potęgowania oraz kilka zadań praktycznych.

Podstawa i wykładnik potęgi

Oto wykładnik i podstawa potęgi:
43\blueD4^\goldD3
Małą liczbę zapisaną u góry po prawej stronie większej liczby nazywamy wykładnikiem\goldD{\text{wykładnikiem}}. Liczba poniżej wykładnika to podstawa\blueD{\text{podstawa}}. W tym przykładzie podstawa wynosi 4\blueD4, a wykładnik 3\goldD3.
Chcesz wiedzieć więcej o wykładniku potęgi? Obejrzyj ten film.

O czym mówi wykładnik?

Wykładnik mówi nam, że mamy przemnożyć podstawę potęgi przez siebie taką właśnie liczbę razy.
W naszym przykładzie, 43\blueD4^\goldD3 mówi nam, że mamy przemnożyć podstawę 4\blueD4 przez siebie 3\goldD3 razy:
43=4×4×443=64\begin{aligned} \blueD4^\goldD3 &=\blueD4 \times \blueD4 \times \blueD4 \\\\ \phantom{\blueD4^\goldD3}&= 64 \end{aligned}

A co się stanie, jeśli wykładnik będzie równy zero?

Każda podstawa, za wyjątkiem liczby zero, podniesiona do zerowej potęgi daje w wyniku 11.
Na przykład, 70=17^0=1.
Chcesz zrozumieć, dlaczego? Obejrzyj ten film to see why.

Poćwicz

Zadanie 1
Oblicz:
92=9^2=
  • Twoją odpowiedzią powinno być
  • liczba całkowita, taka jak 66
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/53/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/47/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/41\ 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,750{,}75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi12\ \text{pi} lub 2/3 pi2/3\ \text{pi}

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.