If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Ppdsumowanie wiadomości na temat modułu i argumentu liczby zespolonej

Powtórz sobie, co wiesz o własnościach liczb zespolonych, przede wszystkim o module i argumencie liczby zespolonej. Poćwicz zapisywanie liczb zespolonych w postaci kanonicznej i w postaci trygonometrycznej.
Moduł (wartość bezwględna) a+bi
z∣=a2+b2
Argument (kąt skierowany) a+bi
θ=tan1(ba)
Postać trygonometryczna liczby zespolonej, gdzie r - moduł i θ - argument
rcosθ+rsinθi

Co to są moduł i argument liczby zespolonej?

Jesteśmy przyzwyczajeni do zapisywania liczb zespolonych w postaci algebraicznej (kanonicznej), który podaje nam ich części rzeczywiste i zespolone. Na przykład, 3+4i.
Możemy narysować liczby na płaszczyźnie zespolonej, zgodnie z ich częściami:
Graficznie, istnieje jeszcze jeden sposób, aby jednoznacznie przedstawić liczbę zespoloną — podając jej moduł i argument:
Moduł, lub wartość bezwględna liczby zespolonej, podaje nam jaka jest odległość liczby od środka płaszczyzny zespolonej, podczas gdy jej argument, lub kąt skierowany, to kąt jaki liczba tworzy z dodatnią częścią osi rzeczywistej.
Moduł (wartość bezwzględną) liczby zespolonej z zapisuje się tak samo, jak wartość bezwzględną dowolnej liczby rzeczywistej, |z|.
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat modułu i argumentu liczb zespolonych? Obejrzyj ten film.

Zestaw ćwiczeń 1: Obliczanie modułu liczby zespolonej

Aby obliczyć moduł liczby zespolonej, musimy wyciągnąć pierwiastek kwadratowy z sumy kwadratów jej części (wynika to bezpośrednio z twierdzenia Pitagorasa):
|a+bi|=a2+b2
Na przykład, moduł z liczby 3+4i wynosi 32+42=25=5.
Zadanie 1.1
|3+7i|=

Podaj dokładną odpowiedź.

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Zestaw ćwiczeń 2: Obliczanie argumentu liczby zespolonej

Aby obliczyć argument liczby zespolonej, musimy obliczyć odwrotność tangensa ze stosunków części tej liczby:
θ=tan1(ba)
Wynika to ze skorzystania z własności trygonometrycznych trójkąta prostokątnego, utworzonego między liczbą a osią rzeczywistą.

Przykład 1: I ćwiartka

Obliczmy argument liczby 3+4i:
tan1(43)53

Przykład 2: II ćwiartka

Znajdźmy argument liczby 3+4i. Najpierw, zauważ że 3+4i znajduje się w II ćwiartce.
tan1(43)53
53 znajduje się w IV ćwiartce, a nie w II. Musimy dodać 180, aby otrzymać przeciwny kąt:
53+180=127
Zadanie 2.1
z=1+4i
θ=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Zaokrąglij swój wynik, jeśli to jest potrzebne, do części dziesiętnych. Wyraź θ jako pomiędzy 180 i 180.

Chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Zestaw ćwiczeń 3: Otrzymywanie postaci algebraicznej znając moduł i argument liczby zespolonej

Aby obliczyć części rzeczywistą i zespoloną liczby urojonej znając jej moduł i argument, musimy pomnożyć jej moduł przez sinus albo cosinus jej argumentu.
Wynika to ze skorzystania z własności trygonometrycznych trójkąta prostokątnego, utworzonego między liczbą a osią rzeczywistą.
Na przykład, jeśli moduł liczby zespolonej wynosi 2 a jej argument 30 to to jest jej postać algebraiczna:
2cos(30)+2sin(30)i=3+1i
Zadanie 3.1
|z1|=3 i θ1=20
z1=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
+
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
i
Zaokrąglij swoją odpowiedź do części tysięcznych.

Chcesz rozwiązać więcej podobnych ćwiczeń? Rozwiąż to ćwiczenie.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.