If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Graficzne przedstawienie mnożenia liczb zespolonych

Zobacz jak wygląda graficzne przedstawienie mnożenia na płaszczyźnie zespolonej.

Jak działa mnożenie zespolone?

Wiesz już jak pomnożyć przez siebie dwie liczby zespolone, czy to w postaci kanonicznej, czy w postaci wykładniczej. Wiesz także, że w postaci wykładniczej mnożenie polega na pomnożeniu przez siebie modułów oraz dodaniu argumentów:
=r(cos(α)+isin(α))s(cos(β)+isin(β))=rs[cos(α+β)+isin(α+β)]
Jedną z wielu zalet postaci wykładniczej jest łatwość, z jaką można przedstawić graficznie co się dzieje przy mnożeniu liczb zespolonych.
Co się stanie, jeśli mnożymy każdy punkt na płaszczyźnie zespolonej przez pewną liczbę zespoloną z? Jeśli z ma przedstawienie w postaci r(cos(θ)+isin(θ)), reguła opisana powyżej mówi nam, że każdy punkt na płaszczyźnie będzie przeskalowany ze współczynnikiem r, oraz obrócony o kąt θ.

Przykłady

Niech z=3+i=2(cos(30)+isin(30)). Mnożenie przez z oznacza przeskalowanie przez czynnik 2, oraz obrót o 30, tak jak tutaj:
Filmy wideo na Khan Academy
Jeśli z=13i3, to moduł z wynosi
(13)2+(13)2=23
natomiast argument równa się 45, a zatem mnożenie przez z oznacza przeskalowanie z czynnikiem 230,471, czyli wszystko się skurczy, oraz obrót o kąt 45 wokół początku układu współrzędnych, w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Filmy wideo na Khan Academy
Mnożenie przez z=2, której moduł wynosi 2, a argument równa się 180, obraca wszystko o połowę kąta pełnego wokół początku układu współrzędnych, jednocześnie rozciągając z czynnikiem 2.
Filmy wideo na Khan Academy
Inny sposób na wyobrażenie sobie tego. jak działa mnożenie zespolone, polega na tym aby zaznaczyć na płaszczyźnie zespolonej liczby 1 i z, a następnie zauważyć, że mnożenie przez z przenosi punkt 1 w miejsce punktu z, ponieważ z1=z. Oczywiście w taki sposób, aby początek układu współrzędnych pozostał w tym samym miejscu, skoro z0=0.
Filmy wideo na Khan Academy
Filmy wideo na Khan Academy
Filmy wideo na Khan Academy
Ciekawe, jak bardzo te dwa proste fakty, z1=z i z0=0, ułatwiają wyobrażenie sobie jak działa mnożenie zespolone!

Geometryczna interpretacja sprzężenia zespolonego

Przyjrzyjmy się teraz co się stanie, jeśli pomnożymy płaszczyznę zespoloną przez pewną liczbę zespoloną z, a następnie wynik pomnożymy przez liczbę do niej sprzężoną, z¯:
Filmy wideo na Khan Academy
Filmy wideo na Khan Academy
Jeśli argumentem liczby z jest kąt θ, to argumentem liczby sprzężonej z¯ jest θ, tak więc po wykonaniu kolejnych mnożeń obroty wzajemnie się kasują. Możemy to zaobserwować na przykładzie punktu 1, który w końcu pozostaje po dodatniej stronie osi rzeczywistej.
A co z modułem? Obie liczby mają ten sam moduł, |z|=|z¯|, więc całkowitym wynikiem mnożenia przez z a potem przez z¯ jest rozciągnięcie wszystkiego |z||z¯|=|z|2 razy.
To samo możemy zobaczyć po prostu wypisując równania, ponieważ (a+bi)(abi)=a2+b2=|a+bi|2, ale czasem warto zobaczyć jak to działa!

Co się dzieje, jak dzielimy przez liczbę zespoloną?

Co się stanie, jeżeli podzielimy całą płaszczyznę zespoloną przez z? Jeżeli argument z wynosi θ a moduł r, to dzielenie zadziała odwrotnie do mnożenia: obróci wszystko o θ i przeskaluje z czynnikiem skali 1r (czyli płaszczyzna zespolona skurczy się z czynnikiem skali równym r).

Przyklad 1: dzielenie przez 3+i

Argument liczby 3+i wynosi 30, a jej moduł równa się 2, a zatem płaszczyzna zespolona obraca się o 30, to znaczy o 30o w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, przeskaluje o czynnik 12 (to znaczy skurczy się o czynnik 2).
Filmy wideo na Khan Academy

Przyklad 2: dzielenie przez 13i3

Argument 13i3 wynosi 45, a moduł równa się
(13)2+(13)2=23
A zatem wszystko obraca się o kąt +45 i skaluje z czynnikiem skali równym 322,121.
Filmy wideo na Khan Academy
Zauważ, że kropka oznaczająca z przeniosła się nad 1.

Graficzne wyobrażenie dzielenia i wzór na iloraz dwóch liczb zespolonych

Aby obliczyć zw, gdzie z=a+bi a w=c+di, mnożymy licznik i mianownik przez liczbę sprzężoną do w, w=cdi.
zw=a+bic+di=a+bic+dicdicdi=(a+bi)(cdi)c2+d2=zw|w|2
Innymi słowy, dzielenie przez w to to samo, co mnożenie przez w|w|2. Możemy to zobaczyć?
Załóżmy, że argument w równa się θ, a moduł wynosi r. A zatem, dzieląc przez w, musimy wykonać obrót o kąt θ połączony ze skalowaniem z czynnikiem skali równym 1r. Ponieważ liczba sprzężona w ma argument przeciwny do argumentu w, mnożenie przez w oznacza obrót o kąt θ, dokładnie tak, jak chcemy. Z drugiej strony, mnożenie przez w oznacza skalowanie z czynnikiem r, a więc dzielimy jeszcze przez r2=|w|2 aby to poprawić. Zauważ, że |w|2 jest dodatnią liczbą rzeczywistą, której argument wynosi zero.
Na przykład, dzielenie przez 1+2i wygląda w ten sposób:
Filmy wideo na Khan Academy
A tak będzie, jeśli najpierw pomnożymy przez liczbę sprzężoną, 12i, a następnie podzielimy przez kwadrat modułu |1+2i|2=5.
Filmy wideo na Khan Academy
Oba sposoby dają ten sam wynik, jak być musi.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.