If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Mnożenie liczb zespolonych

Dowiedz się jak mnożyć liczby zespolone. Na przykład, jak pomnożyć (1+2i)⋅(3+i).
Liczbą zespoloną nazywamy każdą liczbę, którą można zapisać jako sumę a+bi, gdzie i jest jednostką urojoną a a i b są liczbami rzeczywistymi.
Gdy mnożymy liczby zespolone wygodnie jest pamiętać, że arytmetyczne reguły mnożenia, jakie stosujemy przy mnożeniu liczb rzeczywistych, działają podobnie i w tym przypadku.
Czasem myślenie o i jak o zmiennej, takiej jak x, jest przydatne. Wtedy możemy mnożyć dokładnie tak, jak byśmy się tego spodziewali. Przepracujmy to na kilku przykładach.

Mnożenie liczby rzeczywistej przez liczbę zespoloną

Przykład

Pomnóż 4(13+5i). Zapisz wynik w postaci a+bi.

Rozwiązanie

Jeżeli intuicja podpowiada Ci wymnożenie elementów nawiasu przez 4, to masz dobrą intuicję! Zróbmy to!
4(13+5i)=4(13)+(4)(5i)=5220i
I już! Użyliśmy własności rozdzielności, aby pomnożyć liczbę zespoloną przez liczbę rzeczywistą. Spróbujmy teraz czegoś bardziej skomplikowanego.

Mnożenie liczby urojonej przez liczbę zespoloną

Przykład

Pomnóż 2i(38i). Zapisz wynik w postaci a+bi.

Rozwiązanie

Podobnie, zacznijmy wymnożeniem przez 2i każdego ze składników nawiasu.
2i(38i)=2i(3)2i(8i)=6i16i2
W tym momencie odpowiedź nie jest w postaci a+bi, ponieważ zawiera i2.
Wiemy jednak, że i2=1. Podstawmy to i zobaczmy, dokąd nas to zawiedzie.
2i(38i)=6i16i2=6i16(1)=6i+16
Używając własności przemienności dodawania możemy zapisać odpowiedź jako 16+6i, mamy więc, że 2i(38i)=16+6i.

Sprawdź, czy rozumiesz

Zadanie 1

Pomnóż 3(2+10i).
Zapisz odpowiedź w postaci a+bi.

Zadanie 2

Pomnóż 6i(5+7i).
Zapisz odpowiedź w postaci a+bi.

Doskonale! Możemy teraz przejść jeszcze dalej! W następującej części przećwiczymy typowy przypadek mnożenia liczb zespolonych.

Mnożenie dwóch liczb zespolonych

Przykład

Pomnóż (1+4i)(5+i). Zapisz wynik w postaci a+bi.

Rozwiązanie

W tym przykładzie niektórzy uważają za bardzo pomocne przyjęcie i za zmienną.
Procedura mnożenia tych dwóch liczb zespolonych jest bardzo podobna to mnożenia dwóch dwumianów! Pomnóż każdy z elementów pierwszego nawiasu przez każdy z elementów drugiego nawiasu.
(1+4i)(5+i)=(1)(5)+(1)(i)+(4i)(5)+(4i)(i)=5+i+20i+4i2=5+21i+4i2
Skoro i2=1, to możemy zamienić i2 na 1 i otrzymać szukaną postać a+bi.
(15i)(6+i)=5+21i+4i2=5+21i+4(1)=5+21i4=1+21i

Sprawdź, czy rozumiesz

Zadanie 3

Pomnóż (1+2i)(3+i).
Zapisz odpowiedź w postaci a+bi.

Zadanie 4

Pomnóż (4+i)(73i).
Zapisz odpowiedź w postaci a+bi.

Zadanie 5

Pomnóż (2i)(2+i).
Zapisz odpowiedź w postaci a+bi.

Zadanie 6

Pomnóż (1+i)(1+i).
Zapisz odpowiedź w postaci a+bi.

Wyzwania

Zadanie 1

Niech a i b będą liczbami rzeczywistymi. Ile wynosi (abi)(a+bi)?

Zadanie 2

Wykonaj działanie i uprość wynik. (1+3i)2(2+i)
Zapisz odpowiedź w postaci a+bi.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.