Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Część 11: Funkcje potęgowe i logarytmiczne

O tym dziale

Ten temat zawiera:

  • Pierwiastki i wymierne wykładniki potęgowe
  • Wykresy i zachowanie na końcach przedziałów funkcji wykładniczych
  • Przekształcanie wyrażeń potęgowych przy użyciu własności wykładnika potęgowego
  • Wzrost i zanik wykładniczy
  • Modelowanie przy użyciu funkcji wykładniczych
  • Rozwiązywanie równań wykładniczych
  • Własności logarytmów
  • Rozwiązywanie równań logarytmicznych
  • Rysowanie wykresów funkcji logarytmicznych
  • Skala logarytmiczna
Przetestuj swoje zrozumienie Funkcje potęgowe i logarytmiczne przy pomocy tych NaN pytań.