If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Dodawanie i odejmowanie funkcji

Zobacz w jaki sposób dodać lub odjąć dwie funkcje żeby stworzyć nową funkcję.
Tak jak możemy dodawać i odejmować liczby, tak możemy też dodawać i odejmować funkcje. Na przykład jeżeli mielibyśmy funkcje f i g, moglibyśmy utworzyć dwie nowe funkcje: f+g i fg.

Dodawanie dwóch funkcji

Przykład

Spójrzmy na przykład, aby zrozumieć jak to działa.
Mając funkcje f(x)=x+1 i g(x)=x22x+5, znajdź (f+g)(x).

Rozwiązanie

Najtrudniejszą częścią łączenia funkcji jest zrozumienie zapisu. Co oznacza (f+g)(x)?
A więc (f+g)(x) oznacza sumę f(x) i g(x). Matematycznie oznacza to, że (f+g)(x)=f(x)+g(x).
Teraz jest to znany nam problem.
(f+g)(x)=f(x)+g(x)                             Zdefiniuj.=(x+1)+(x22x+5)        Podstaw.=x+1+x22x+5                Opuść nawiasy.=x2x+6                                Połącz wyrazy podobne.

Możemy to też zobaczyć graficznie:

Poniżej przedstawiono wykresy funkcji y=f(x), y=g(x) i y=(f+g)(x).
Na pierwszym wykresie widać, że f(2)=3, a g(2)=5. Na drugim wykresie widać, że (f+g)(2)=8.
Więc f(2)+g(2)=(f+g)(2), ponieważ 3+5=8.
Teraz spróbuj sam. Załóż, że f(1)+g(1)=(f+g)(1).
Oblicz każde wyrażenie.
f(1)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
g(1)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
(f+g)(1)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Rozwiążmy kilka zadań

W zadaniach 1 i 2 a(x)=3x25x+2 oraz b(x)=x2+8x10.

Zadanie 1

Znajdź (a+b)(x).

Zadanie 2

Oblicz (a+b)(1).
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Odejmowanie dwóch funkcji

Odejmowanie dwóch funkcji od siebie działa w podobny sposób. Poniżej znajduje się przykład:

Przykład

p(t)=2t1 oraz q(t)=t24t1.
Znajdź (qp)(t).

Rozwiązanie

Także tym razem najtrudniejszą częścią jest zrozumienie zapisu. Lecz po przeanalizowaniu przykładu na dodawanie funkcji, (qp)(t) oznacza właśnie to co myślałeś!
Z definicji, (qp)(t)=q(t)p(t). Teraz możemy rozwiązać zadanie.
=(qp)(t)=q(t)p(t)Definicja.=(t24t1)(2t1)Podstaw.=t24t12t+1Wymnóż razy minus.=t26tSkróć wyrazy podobne.
A więc (qp)(t)=t26t.

Rozwiążmy kilka zadań

Zadanie 3

j(n)=3n3n2+8
k(n)=8n2+3n5
Znajdź (jk)(n).

Zadanie 4

g(x)=4x27x+2
h(x)=2x5
Oblicz (hg)(3).
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Zastosowanie

Na pewnej uczelni zauważono, że liczbę mężczyzn M i liczbę kobiet W otrzymujących dyplom licencjata t lat przed 1980 rokiem można modelować funkcjami M(t)=526t i W(t)=474+2t, odpowiednio.
Niech N będzie całkowitą liczbą studentów, którzy otrzymali dyplom licencjata na tej uczelni t lat przed 1980 rokiem.
Zapisz wyrażenie dla N(t).
N(t)=

Sprawdź, czy rozumiesz

Poniżej przedstawiono wykresy funkcji y=f(x) i y=g(x).
Który wykres przedstawia y=(f+g)(x)?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.