If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Mnożenie i dzielenie funkcji

Zobacz w jaki sposób można pomnożyć lub podzielić dwie funkcje i uzyskać nową funkcję.
Tak jak możemy mnożyć i dzielić liczby, tak samo możemy mnożyć i dzielić funkcje. Na przykład jeżeli mielibyśmy funkcje f i g, moglibyśmy utworzyć dwie nowe funkcje: fg i fg .

Mnożenie dwóch funkcji

Przykład

Spójrzmy na poniższy przykład, aby zrozumieć jak to działa.
Podane są funkcje f(x)=2x3 i g(x)=x+1. Znajdź (fg)(x).

Rozwiązanie

Najtrudniejszą częścią łączenia funkcji w nową funkcję jest zrozumienie zapisu. Co oznacza (fg)(x)?
A więc (fg)(x) oznacza iloczyn f(x) i g(x). Z matematycznego punktu widzenia, oznacza to, że (fg)(x)=f(x)g(x).
Teraz jest to znany nam problem.
(fg)(x)=f(x)g(x)Definicja.=(2x3)(x+1)Podstawienie.=2x2+2x3x3Wymnożenie.=2x2x3Redukcja wyrazów podobnych.
Uwaga: Uprościliśmy wynik, aby otrzymać zgrabniejsze wyrażenie, lecz nie jest to konieczne.

Rozwiążmy kilka zadań.

zadanie 1
c(y)=3y4d(y)=32y
Znajdź (cd)(y).

Zadanie 2
m(x)=x23xn(x)=x5
Oblicz (mn)(1).
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Dzielenie dwóch funkcji

Dzielenie dwóch funkcji działa w podobny sposób. Oto przykład.

Przykład

h(n)=2n1 i j(n)=n+3.
Znajdźmy (jh)(n).

Rozwiązanie

Z definicji, (jh)(n)=j(n)h(n).
Teraz możemy rozwiązać zadanie.
(jh)(n)=j(n)h(n)Definicja.=n+32n1Podstawienie. 
Dwie ważne uwagi o tej funkcji:
 1. Końcową postać odpowiedzi otrzymaliśmy, upraszczając wyjściowe wyrażenie.
 2. Argument n=12 nie należy do dziedziny funkcji. Jest tak, ponieważ 2n1=0 w n=12, a dzielenie przez 0 jest niezdefiniowane.

Rozwiążmy kilka zadań

Zadanie 3
g(t)=t24h(t)=t+8
Znajdź (gh)(t).

Zadanie 4
p(r)=5r2q(r)=r+2
Oblicz (pq)(4).
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Zadanie 5
f(x)=x+4g(x)=x3
Dla jakiego argumentu x funkcja (fg)(x) jest niezdefiniowana?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Zastosowanie

Dystans i czas, które przebiegnie Jordan w ciągu dnia, zależy od liczby godzin, h, które przepracowuje. Dystans, D, wyrażony w milach i czas, T, wyrażony w minutach, które przebiegnie, są dane funkcjami odpowiednio: D(h)=0,5h+8,5 i T(h)=6h+90.
Niech funkcja S oznacza średnią prędkość, z jaką biega Jordan w dzień, gdy pracuje h godzin.
Zadanie 6
Która z poniższych odpowiedzi poprawnie określa funkcję S?
Wybierz 1 odpowiedź:

Wyzwanie
Poniżej przedstawiono wykresy funkcji y=f(x) i y=g(x).
Który wykres przedstawia funkcję y=(fg)(x)?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.