If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zmienne zależne i niezależne

Zadanie

Na sprawdzianie z matematyki zdobywasz 5 punktów za każdą poprawną odpowiedź.
Relację między tymi dwiema zmiennymi można przedstawić za pomocą równania:
y=5x, w którym x oznacza liczbę pytań, na które odpowiedziałeś poprawnie na sprawdzianie z matematyki, zaś y oznacza łączną liczbę punktów, którą zdobyłeś na tym sprawdzianie.
Określ, która z tych zmiennych jest zależna, a która niezależna.
Zmienna zależna
Zmienna niezależna
Łączna liczba punktów, które zdobyłeś na sprawdzianie
Liczba punktów, na które odpowiedziałeś prawidłowo
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?