If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zapisywanie wyrażeń

O tym, jak zapisać wyrażenie algebraiczne odpowiadające zadaniu tekstowemu. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.

Po co nam matematyka, skoro możemy opisywać świat słowami?

Pewne wyrażenia matematyczne mogą być opisywane zdaniami. Na przykład, słowa
"o 2 więcej niż 5"
może być zapisane wyrażeniem
2+5.
Podobnie, gdy opisujemy pewne wyrażenie słowami, które zawierają pewną zmienną, opisujemy wyrażenie algebraiczne (wyrażenie ze zmienną).
Na przykład,
"o 3 więcej od x"
można zapisać wyrażeniem algebraicznym
x+3.
Ale po co? Po co używać matematyki, skoro do opisu rzeczy wystarczają nam słowa? Jedną z wielu przyczyn jest fakt, że matematyka jest bardziej precyzyjna i łatwej się nią operuje niż słowami. Powinieneś o tym pamiętać, gdy będziemy się wgłębiać w zagadnienia algebry.

Różne określenia na dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie

Poniżej znajduje się tabela, która podsumowuje najczęstsze określenia dla każdego z tych działań:
DziałanieOkreśleniePrzykład wyrażenia algebraicznego
Dodawaniedodać, plus, suma, więcej niż, zwiększone ox+3
Odejmowanieodjąć, minus, różnica, mniej niż, pomniejszone op6
Mnożenierazy, iloczyn8k
Dzieleniepodzielić przez, iloraza:9
Na przykład, słowo "iloczyn" sugeruje nam użycie mnożenia. Oznacza to, że słowa
"iloczyn liczby 8 i k"
mogą być zapisane jako
8k.

Zajmijmy się mniej oczywistym przykładem

Zapisz wyrażenie dla "m pomniejszone o 7".
Zauważ, że słowa "pomniejszone o" sugerują nam użycie odejmowania.
Szukane wyrażenie to m7.

Spróbujmy rozwiązać kilka zadań!

Podstawowe wyrażenia

Zapisz wyrażenie dla "o y więcej niż 7".

Zapisz wyrażenie dla "6 odjąć b".

Zapisz wyrażenie dla "x podzielone przez 9".

Zapisz wyrażenie dla "2 pomnożone przez t".

Zapisz wyrażenie dla "suma a i 4".

Bardziej skomplikowane wyrażenia

Zapisz wyrażenie dla "8 minus iloczyn 7 i x".

Zapisz wyrażenie dla "suma 6 i iloczynu 3 i d".

Zadania tekstowe

Daniel zarabia 100 dolarów tygodniowo. Tego lata pracował przez x tygodni.
Ile pieniędzy Daniel zarobił tego lata?
Zapisz odpowiedź w postaci wyrażenia algebraicznego.

Sebastian ma o 12 trofeów więcej niż Megan. Megan ma t trofeów.
Ile trofeów ma Sebastian?
Zapisz odpowiedź w postaci wyrażenia algebraicznego.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.