If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Określanie macierzy odwzorowania na podstawie jego wizualizacji

Zobacz jak można określić macierz odwzorowania na podstawie obserwacji działania tego odwzorowania.

Przykład na rozgrzewkę

Przećwiczmy zapisywanie odwzorowań liniowych za pomocą macierzy, tak jak opisano w poprzednim artykule. Załóżmy, że chcemy znaleźć macierz odpowiadającą obrotowi o 90:
Filmy wideo na Khan Academy
Pierwsza kolumna macierzy mówi nam, gdzie idzie wektor [10], a patrząc na animację widzimy, że wektor ten ląduje na [01]. W oparciu o tę informację zaczynamy wypełniać naszą macierz w ten sposób:
[0?1?]
W drugiej kolumnie chcemy wiedzieć, gdzie będzie wektor [01]. Obrócenie tego skierowanego w górę wektora o 90 prowadzi do strzałki skierowanej w lewo, tzn. wektora [10], więc możemy dokończyć zapisywanie naszej macierzy jako [0110].
Spróbuj!

Ćwiczenia

Ćwiczenie 1
Jaka macierz odpowiada następującemu odwzorowaniu?
Filmy wideo na Khan Academy
Wybierz 1 odpowiedź:

Ćwiczenie 2
Jaka macierz odpowiada następującemu odwzorowaniu?
Filmy wideo na Khan Academy
Wybierz 1 odpowiedź:

Ćwiczenie 3
Jaka macierz odpowiada następującemu odwzorowaniu?
Filmy wideo na Khan Academy
Wybierz 1 odpowiedź:

Ćwiczenie 4
Jaka macierz odpowiada następującemu odwzorowaniu?
Filmy wideo na Khan Academy
Wybierz 1 odpowiedź:

Ćwiczenie 5
Jaka macierz odpowiada następującemu odwzorowaniu?
Filmy wideo na Khan Academy
Wybierz 1 odpowiedź:

Ćwiczenie 6
Jaka macierz odpowiada następującemu odwzorowaniu?
Filmy wideo na Khan Academy
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.