If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Mnożenie macierzy

Mnożenie macierzy przez skalar (to znaczy przez liczbę) polega po prostu na pomnożeniu wszystkich wyrazów macierzy przez tą liczbę. Można też zdefiniować mnożenie macierzy przez macierz, choć w tym przypadku jest bardziej skomplikowana operacja. To wszystko sprawia, że działania na macierzach są fascynująco ciekawe, a my chcemy opowiedzieć Ci w tym artykule, na czym polegają..

Co powinno się wiedzieć przed przystąpieniem do tej lekcji

Macierz to układ liczb zapisanych w postaci prostokątnej tablicy. Liczby te nazywamy elementami macierzy lub wyrazami macierzy.
Na przykład macierz A ma 2 wiersze i 3 kolumny. Element a2,1 to wpis w 2 wierszu i 1kolumnie macierzy A, czyli 5.
Jeśli jest to dla Ciebie nowe, zajrzyj do naszego artykułu wprowadzenie do macierzy. Musisz również wiedzieć jak pomnożyć macierz przez skalar.

Czego nauczysz się w tej lekcji

Jak wyznaczyć iloczyn dwóch macierzy. Na przykład, oblicz
[1724][3352]

Mnożenie macierzy przez skalar i mnożenie macierzy przez macierz

W świecie macierzy, na liczby rzeczywiste mówimy skalary.
2[5231]=[25222321]=[10462]
Termin mnożenie macierzy przez skalar oznacza iloczyn liczby rzeczywistej przez macierz. W mnożeniu macierzy przez skalar, każdy element macierzy zostaje pomnożony przez daną liczbę, czyli skalar.
Inaczej jest z mnożeniem macierzy przez macierz, które odnosi się do iloczynu dwóch macierzy. Jest to zupełnie inne działanie. O wiele bardziej skomplikowane, ale też interesujące! Zobaczmy jak to się robi.
Zrozumienie jak znaleźć iloczyn skalarny dwóch uporządkowanych list liczb pomoże nam w tym trudnym zadaniu, więc nauczmy się najpierw tego!

n-krotki i iloczyn skalarny

Wiemy już, co to są pary uporządkowane, na przykład (2,5), i wiemy nawet co to są trójki uporządkowane, na przykład (3,1,8).
n-krotka to uogólnienie tej koncepcji. Jest to uporządkowana lista n liczb.
Możemy znaleźć iloczyn skalarny dwóch n-krotek równej długości sumując iloczyny odpowiadających sobie elementów.
Na przykład żeby znaleźć iloczyn skalarnych dwóch uporządkowanych par, mnożymy przez siebie pierwsze współrzędne obu par i drugie współrzędne obu par, a potem dodajemy wyniki.
(2,5)(3,1)=23+51=6+5=11
Uporządkowane n-krotki są często zaznaczane jako zmienna ze strzałką na górze. Na przykład możemy zapisać a=(3,1,8) i b=(4,2,3). Wyrażenie ab wskazuje iloczyn skalarny tych dwóch uporządkowanych trójek i może być znaleziony w ten sposób:
ab=(3,1,8)(4,2,3)=34+12+83=12+2+24=38
Zauważ, że iloczyn skalarny dwóch n-krotek równej długości zawsze jest pojedynczą liczbą rzeczywistą.

Sprawdź, czy rozumiesz

1) Niech c=(4,3) a d=(3,5).
cd=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

2) Niech m=(2,5,2) i n=(1,8,3).
mn=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Macierze i n-krotki

Kiedy mnożymy macierze, pomocne może się okazać rozpatrywanie każdego wiersza i kolumny jako n-krotki.
c1c2r1r2[6423]
W tej macierzy wiersz 1 jest oznaczony jako r1=(6,2), a wiersz 2 jest oznaczony jako r2=(4,3). (wiersz - ang. row, stąd litera r jako skrót)
Podobnie kolumna 1 jest oznaczona jako c1=(6,4), a kolumna 2 jest oznaczona jako c2=(2,3). (kolumna, ang. column)

Sprawdź, czy rozumiesz

c1c2c3r1r2r3[162331574]
3) Która z tych uporządkowanych trójek to c2?
Wybierz 1 odpowiedź:

Mnożenie macierzy

Jesteśmy już gotowi, żeby przyjrzeć się przykładowi mnożenia macierzy.
Wiedząc, że A=[1724] i B=[3352], wyznaczmy macierz C=AB.
Żeby pomóc sobie zrozumieć, oznaczmy wiersze w macierzy A i kolumny w macierzy B. Określamy macierz wynikową, macierz C, tak jak pokazano poniżej.
b1b2a1a2[1274][3532]=[a1b1a2b1a1b2a2b2]ABC
Zauważ, że każdy element w macierzy C to iloczyn skalarny wiersza w macierzy A i kolumny w macierzy B. A konkretnie, element ci,j to iloczyn skalarny ai i bj.
Na przyklad, element c1,2 jest iloczynem skalarnym a1 i b2.
[1274][3532]=[a1b1a2b117a2b2]
Możemy uzupełnić iloczyny skalarne żeby znaleźć kompletną macierz wynikową:
C=[38172614]

Sprawdź, czy rozumiesz

4) C=[2152] oraz D=[1436].
Niech F=CD.
a) Która z tych liczb to f2,1?
Wybierz 1 odpowiedź:

b) Znajdź F.
F=

5) X=[4123], a Y=[2854].
Oblicz Z=XY.
Z=

6) M=[283541], a N=[416324].
Niech P=MN.
a) Która z następujących liczb odpowiada p1,2?
Wybierz 1 odpowiedź:

b) Znajdź P.
P=

Dlaczego mnożenie macierzy jest zdefiniowane w ten sposób?

Do tej pory zapewne działania na macierzach wydawały Ci się w miarę zgodne z intuicją. Na przykład kiedy dodajesz dwie macierze, dodajesz odpowiadające sobie elementy.
Jednak nie działa to podobnie jeśli chodzi o mnożenie. Żeby pomnożyć dwie macierze, nie możemy po prostu pomnożyć odpowiadających sobie elementów.
Jeśli sprawia Ci to kłopot, polecamy zajrzeć do następujących artykułów, w których zobaczyć zastosowanie mnożenia macierzy przez macierz.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

 • Awatar hopper happy style dla użytkownika Chmiel
  Mniej więcej tak w połowie po lewej stronie występuje błąd, bo przeniósł treść w złe miejsce :o
  (1 głos)
  Awatar Default Khan Academy avatar dla użytkownika
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.