If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wymiary w mnożeniu macierzy

Dowiedz się jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby mnożenie macierzy było określone, oraz o wymiarach iloczynu dwóch macierzy. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.

Co powinno się wiedzieć przed przystąpieniem do tej lekcji

Macierz to układ liczb zapisanych w postaci prostokątnej tablicy. Liczby te nazywamy elementami macierzy lub wyrazami macierzy.
Wymiary macierzy określają liczbę jej wierszy i kolumn, zawsze w takim porządku. Macierz A ma 2 wiersze i 3 kolumny, a zatem jest to macierz 2×3.
Jeśli masz poczucie, że ten materiał jest zupełnie nowy dla Ciebie, zajrzyj do rozdziału wprowadzenie do macierzy.
W mnożeniu macierzy każda wartość w macierzy wynikowej jest iloczynem skalarnym wiersza w pierwszej macierzy i kolumny w drugiej macierzy.
Jeżeli jest to dla Ciebie nowe, zajrzyj do naszego artykułu o mnożeniu macierzy.

Czego nauczysz się w tej lekcji

Będziemy badać związek pomiędzy wymiarami dwóch macierzy a wymiarami ich iloczynu. Przyjrzymy się szczególnie temu, że macierze muszą spełniać określone warunki żeby ich mnożenie było określone.

Kiedy mnożenie macierzy jest dobrze określone?

Żeby mnożenie macierzy było określone, liczba kolumn w pierwszej macierzy musi być równa liczbie wierszy w drugiej macierzy.
Żeby przekonać się dlaczego, weźmy na przykład następujące dwie macierze:
A=[132425], oraz B=[13222451]
Żeby znaleźć AB, wykonujemy iloczyn skalarny wiersza z A i kolumny z B. Oznacza to, że liczba elementów w każdym wierszu w A musi być taka sama, jak liczba elementów w każdej kolumnie w B.
A=[132425], a B=[13222451]
Zauważ, że jeśli macierz ma po dwa elementy w każdym wierszu, to macierz ma dwie kolumny. Podobnie, jeśli macierz ma po dwa elementy w każdej kolumnie, to musi mieć dwa wiersze.
Wynika więc z tego, że żeby mnożenie macierzy było określone, liczba kolumn w pierwszej macierzy musi być równa liczbie wierszy w drugiej macierzy.

Sprawdź, czy rozumiesz

1) A=[246473], a B=[2185].
Czy iloczyn AB jest określony?
Wybierz 1 odpowiedź:

2) C=[53616853], a D=[218755].
Czy iloczyn CD jest określony?
Wybierz 1 odpowiedź:

3) A to macierz 4×2, a B to macierz 2×3.
Czy iloczyn AB jest określony?
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy iloczyn BA jest określony?
Wybierz 1 odpowiedź:

Własności wymiarów przy mnożeniu macierzy

Iloczyn macierzy m×n i macierzy n×k daje macierz m×k.
Rozwarzmy iloczyn AB, gdzie A=[132425], a B=[13222451].
Z powyższego wynika, że macierz AB jest zdefiniowana, ponieważ liczba kolumn A3×2 (2) pasuje do liczby wierszy B2×4 (2).
Żeby znaleźć AB, musimy obliczyć iloczyn skalarny każdego wiersza w macierzy A z każdą kolumną macierzy B. Tak więc powstała macierz będzie miała taką samą liczbę wierszy co macierz A3×2 (3) i taką samą liczbę kolumn co macierz B2×4 (4). Będzie to macierz 3×4.

Sprawdź, czy rozumiesz

4) A=[246473], a B=[2185].
Jakie wymiary ma macierz AB?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
×
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

5) C=[431672], a D=[314].
Jakie wymiary ma macierz CD?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
×
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

6) A to macierz 2×3, a B to macierz 3×4.
Jakie wymiary ma macierz AB?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
×
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

7) X to macierz 2×1, a Y to macierz 1×2.
Jakie wymiary ma macierz XY?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
×
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.