If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Własności mnożenia macierzy

Przedstawiamy własności mnożenia macierzy (na przykład rozdzielność względem dodawania) i dyskutujemy ich związki z dobrze Ci znanymi własnościami mnożenia liczb rzeczywistych.

Własności mnożenia macierzy

W tej tabeli, A, B i C to macierze n×n, I to macierz jednostkowa n×n, a O to macierz zerowa n×n
WłasnośćPrzykład
Przemienność mnożenia nie działa!ABBA
Łączność mnożenia(AB)C=A(BC)
Rozdzielność A(B+C)=AB+AC
(B+C)A=BA+CA
Element neutralny IA=A i AI=A
Własność mnożenia przez zeroOA=O i AO=O
Dopasowanie wymiarówIloczyn macierzy m×n i macierzy n×k to macierz m×k .          
Spójrzmy na mnożenie macierzy i przyjrzyjmy się tym własnościom.

Co powinno się wiedzieć przed przystąpieniem do tej lekcji

W mnożeniu macierzy każda wartość w macierzy wynikowej jest iloczynem skalarnym wiersza w pierwszej macierzy i kolumny w drugiej macierzy.
Jeżeli jest to dla Ciebie nowe, zajrzyj do naszego artykułu o mnożeniu macierzy.
Tutaj są inne ważne artykuły:

Mnożenie macierzy nie jest przemienne

Jedną z największych różnic pomiędzy mnożeniem liczb rzeczywistych a mnożeniem macierzy jest to, że mnożenie macierzy nie jest przemienne.
Innymi słowy, w mnożeniu macierzy kolejność ich mnożenia ma znaczenie!

Przekonaj się!

Zobaczmy konkretny przykład z następującymi macierzami.
A=[3412] B=[6232]
1) Oblicz AB i BA.
AB=
BA=

Zauważ, że wyniki nie są takie same! Ponieważ AB nie jest równe BA, mnożenie macierzy nie jest przemienne!
Poza tą dużą różnicą własności mnożenia macierzy są jednak w większości podobne do własności mnożenia liczb rzeczywistych.

Łączność mnożenia: (AB)C=A(BC)

Z tej własności wynika, że możesz zmienić pogrupowanie w mnożeniu macierzy.
Możesz na przykład pomnożyć macierz A przez macierz B, a następnie pomnożyć wynik przez macierz C, albo możesz pomnożyć macierz B przez macierz C, a potem pomnożyć wynik przez macierz A.
Kiedy używamy tej własności, musimy zwrócić uwagę w jakiej kolejności macierze są mnożone, ponieważ wiemy, że mnożenie macierzy nie jest przemienne!

Rozdzielność

Rozdzielność w macierzach działa tak samo jak w liczbach rzeczywistych.
  • A(B+C)=AB+AC
  • (B+C)A=BA+CA
Jeśli macierz A została wymnożona z lewej strony, musimy upewnić się, że każdy iloczyn w sumie będzie miał A po lewej stronie! Podobnie, jeśli macierz A jest wymnożona z prawej strony, upewnij się, że każdy iloczyn w sumie ma A po prawej stronie!

Element neutralny mnożenia

Macierz jednostkowa n×n , oznaczona jako In, ma n rzędów i n kolumn. Elementy po przekątnej od lewego górnego rogu do prawego dolnego rogu to same 1, a pozostałe elementy są równe 0.
Na przykład:
I2=[1001]I3=[100010001]I4=[1000010000100001]
Z własności elementu neutralnego mnożenia wynika, że iloczyn dowolnej macierzy n×n A i In to zawsze A, niezależnie od kolejności, w której wykonujemy mnożenie. Innymi słowy AI=IA=A.
Rola, jaką odgrywa macierz jednostkowa n×n w mnożeniu macierzy jest podobna do tej, jaką odgrywa liczba 1 w mnożeniu liczb rzeczywistych. Jeśli a jest liczbą rzeczywistą, to wiemy, że a1=a i 1a=a.

Własność mnożenia przez zero

Macierz zerowa to macierz, której wszystkie elementy są równe 0. Na przykład macierz zerowa 3×3 wygląda następująco O3×3=[000000000].
Macierz zerową oznaczamy zazwyczaj przez O, w razie potrzeby możemy też dodać indeks dolny, wskazujący na wymiary macierzy.
Z własności mnożenia przez zero wynika, że iloczyn dowolnej macierzy n×n i macierzy zerowej n×n to macierz zerowa n×n. Innymi słowy AO=OA=O.
Rola, jaką odgrywa macierz zerowa n×n w mnożeniu macierzy jest podobna do tej, jaką odgrywa liczba 0 w mnożeniu liczb rzeczywistych. Jeśli a jest liczbą rzeczywistą, to wiemy, że a0=0 i 0a=0.

Własności wymiarów macierzy

Jedyna własność, która jest własnością wyłącznie macierzy, to jej wymiary. Ta własność ma dwie części:
  1. Iloczyn dwóch macierzy będzie określony, jeśli liczba kolumn w pierwszej macierzy jest równa liczbie wierszy w drugiej macierzy.
  2. Jeśli iloczyn jest określony, wynikowa macierz będzie miała taką samą liczbę wierszy jak pierwsza macierz i taką samą liczbę kolumn jak druga macierz.
Na przykład jeśli A to macierz 3×2 a B to macierz 2×4, to własność wymiarów mówi nam, że:
  • Iloczyn AB jest określony.
  • AB będzie macierzą 3×4.

Sprawdź, czy rozumiesz

Kiedy już znasz wszystkie własności mnożenia macierzy przez macierz, sprawdźmy, czy możesz użyć ich do określenia równoważnych macierzy.
W poniższych zadaniach A, B i C to macierze 2×2, a O to macierz zerowa 2×2.
2) Które z poniższych wyrażeń są równe A(B+C)?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

3) Które z poniższych wyrażeń są równe I2(AB)?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

4) Które z poniższych wyrażeń są równe O(A+B)?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.