If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Mnożenie jednomianów

Jednomian jest to wyrażenie postaci k⋅xⁿ, w którym k jest liczbą rzeczywistą, x niewiadomą, a n dodatnią liczbą całkowitą. Można też powiedzieć, że jest to wielomian, składający się z jednego wyrazu. Wynikiem mnożenia jednomianów zależnych od tej samej niewiadomej jest także jednomian, który możemy wyznaczyć, stosując reguły mnożenia i potęgowania.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video