Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Przykład zastosowania Twierdzenia Bezouta - sprawdzanie podzielności przez dwumian

Sprawdzamy, czy (x-3) jest dzielnikiem (2x^4-11x^3+15x^2+4x-12) wykorzystując wnioski z twierdzenia Bézouta.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video