If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Dzielenie wielomianów przez jednomiany (z resztą)

Zadanie

Niech a, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 6, x, start superscript, 9, end superscript, minus, 5, x, start superscript, 8, end superscript, minus, 12, x, cubed, plus, 60, a b, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, x, start superscript, 6, end superscript.
Dzieląc a przez b, możemy wyznaczyć jednoznacznie iloraz (będący również wielomianem) q oraz resztę r spełniające następujące równanie:
start fraction, a, left parenthesis, x, right parenthesis, divided by, b, left parenthesis, x, right parenthesis, end fraction, equals, q, left parenthesis, x, right parenthesis, plus, start fraction, r, left parenthesis, x, right parenthesis, divided by, b, left parenthesis, x, right parenthesis, end fraction,
przy czym r, left parenthesis, x, right parenthesis jest wielomianem niższego stopnia niż b, left parenthesis, x, right parenthesis.
Jaki jest iloraz q, left parenthesis, x, right parenthesis?
q, left parenthesis, x, right parenthesis, equals
Ile wynosi reszta r, left parenthesis, x, right parenthesis?
r, left parenthesis, x, right parenthesis, equals
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?