If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przedziały, w których wielomian jest dodatni lub ujemny

Odkryj związek pomiędzy miejscami zerowymi wielomianu i przedziałami, w których jest on dodatni lub ujemny. Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości, dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Co powinno się wiedzieć przed przystąpieniem do tej lekcji

Miejsca zerowe wielomianu f odpowiadają przecięciom z osią OX wykresu y=f(x).
Na przykład przypuśćmy, że f(x)=(x+3)(x1)2. Ponieważ miejsca zerowe f to 3 i 1, wykres y=f(x) będzie miał przecięcia z osią OX w punktach (3,0) i (1,0).
Jeśli jest to dla Ciebie nowe, zalecamy żebyś przeczytał nasz artykuł o miejscach zerowych wielomianu.

Czego nauczysz się w tej lekcji

Chociaż przecięcia z osią OX są ważną cechą wykresu funkcji, potrzebujemy wiedzieć więcej, aby ją dobrze naszkicować.
Poznanie znaku wielomianu między dwoma miejscami zerowymi może nam pomóc uzupełnić niektóre luki.
W tym artykule nauczymy sie jak określić przedziały w których wielomian jest dodatni a w których jest ujemny i połączyć to z wykresem.

Przedziały, w których funkcja jest dodatnia/ujemna

Znak wielomianu między dowolnymi dwoma kolejnymi miejscami zerowymi jest albo zawsze dodatni albo zawsze ujemny.
Na przykład rozważmy funkcję f(x)=(x+1)(x1)(x3) narysowaną obok.
Z tego wykresu widzimy, że f(x) jest zawsze...
  • ...ujemna, gdy <x<1.
  • ...dodatnia, gdy 1<x<1.
  • ...ujemna, gdy 1<x<3.
  • ...dodatnia, gdy 3<x<.
Jednakże nie zawsze funkcja wielomianowa zmienia znak między swoimi miejscami zerowymi.
Na przykład rozważmy funkcję g(x)=x(x+2)2 narysowaną obok.
Z tego wykresu widzimy, że g(x) jest zawsze...
  • ...ujemna kiedy <x<2.
  • ...ujemna kiedy 2<x<0.
  • ...dodatnia kiedy 0<x<.
Zauważ, że g(x) nie zmienia znaku w pobliżu x=2.

Określenie przedziałów, w których wielomian jest dodatni lub ujemny

Znajdźmy przedziały, w których wielomian f(x)=(x+3)(x1)2 jest dodatni i przedziały, w których wielomian ten jest ujemny.
Miejsca zerowe f to 3 i 1. Stąd mamy trzy przedziały w których znak f jest stały:
Znajdźmy znak f dla <x<3.
Wiemy, że f będzie albo zawsze dodatnia albo zawsze ujemna w tym przedziale. Możemy określić z którym przypadkiem mamy do czynienia znajdując wartość f dla jednego argumentu z tego przedziału. Skoro 4 należy do tego przedziału to znajdźmy f(4).
Ponieważ interesuje nas tutaj tylko znak tego wielomianu, nie musimy dokładnie liczyć ile to wynosi:
f(x)=(x+3)(x1)2f(4)=(4+3)(41)2=()()2Określ tylko znak wyniku.=()(+)Minus jeden do kwadratu daje liczbę dodatnią.=Minus razy plus daje minus.
Widzimy tutaj, że f(4) jest ujemne, więc f(x) będzie zawsze ujemne dla <x<3.
Możemy powtórzyć to samo dla pozostałych przedziałów.
Wyniki są podsumowane w tabeli.
PrzedziałWartość konkretnej f(x) wewnątrz tego przedziałuZnak f w tym przedzialePowiązanie z wykresem f
<x<3f(4)<0ujemnyPoniżej osi X-ów
3<x<1f(0)>0dodatniPowyżej osi X-ów
1<x<f(2)>0positivePowyżej osi X-ów
Jest to zgodne z wykresem y=f(x).

Sprawdź, czy rozumiesz

1) g(x)=(x+1)2(x+6) ma miejsca zerowe w x=6 i x=1.
Jaki jest znak g w przedziale 6<x<1?
Wybierz 1 odpowiedź:

2) h(x)=(3x)(x+5)(x2) ma miejsca zerowe w x=5, x=2, i x=3.
Jaki jest znak h(x) w przedziale 5<x<2?
Wybierz 1 odpowiedź:

Wyzwanie

3*) Który z poniższych może być wykresem g(x)=(x2)2(x+1)3?
Wybierz 1 odpowiedź:

Określenie przedziałów, w których wielomian jest dodatni lub ujemny, na podstawie wykresu

Inny sposób określenia przedziałów, w których wielomian jest dodatni albo ujemny, polega na naszkicowaniu wykresu wielomianu, na podstawie jego zachowania na końcach i krotności jego miejsc zerowych.
Przeczytaj nasz artykuł na temat wykresów wielomianów dla dalszych szczegółów.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.