If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Miejsca zerowe wielomianów oraz ich wykresy

Odkryj związek pomiędzy miejscami zerowymi, pierwiastkami i przecięciami z osią X wielomianów. Dowiedz się też, jak radzić sobie z wielokrotnościami miejsc zerowych. Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości, dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Czego nauczysz się w tej lekcji

Ucząc się o wielomianach, często możesz usłyszeć takie terminy jak miejsca zerowe, pierwiastki, czynniki czy przecięcia z osią OX.
W tym artykule, zbadamy te cechy wielomianów i zależności między nimi.

Podstawowe własności funkcji wielomianowych

Dla wielomianu f i liczby rzeczywistej k następujące stwierdzenia są równoważne:
 • x=k jest pierwiastkiem albo rozwiązaniem równania f(x)=0
 • k jest miejscem zerowym funkcji f
 • (k,0) jest przecięciem wykresu funkcji y=f(x) z osią OX
 • xk jest czynnikiem liniowym f(x)
Spróbujmy to zrozumieć korzystając z wielomianu g(x)=(x3)(x+2), który można zapisać jako g(x)=(x3)(x(2)).
Po pierwsze widzimy, że czynniki liniowe dla g(x) wynoszą (x3) i (x(2)).
Jeśli podstawimy g(x)=0 i rozwiążemy to równanie ze względu na x, dostaniemy x=3 albo x=2. To są rozwiązania albo pierwiastki równania.
Miejsce zerowe funkcji to taka wartość x dla której funkcja osiąga wartość 0. Ponieważ x=3 i x=2 są rozwiązaniami równania g(x)=0, to 3 i 2 są miejscami zerowymi g.
Wreszcie, miejsca przecięcia wykresu funkcji y=g(x) z osią OX spełniają równanie 0=g(x), które było rozwiązane powyżej. Miejsca przecięcia z osią OX tego równania to (3,0) i (2,0).

Sprawdź, czy rozumiesz

1) Jakie są miejsca zerowe f(x)=(x+4)(x7)?
Wybierz 1 odpowiedź:

2) Wykres funkcji g przecina oś X-ów w punkcie (2,0). Jaki musi być pierwiastek równania g(x)=0?
x=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

3) Miejsca zerowe funkcji h to 1 i 3. Które z następujących wyrażeń może przedstawiać h(x)?
Wybierz 1 odpowiedź:

Miejsca zerowe i ich krotność

Kiedy jakiś czynnik liniowy występuje wielokrotnie po rozłożeniu wielomianu na czynniki, to wtedy to miejsce zerowe ma krotność.
Na przykład, w wielomianie f(x)=(x1)(x4)2, liczba 4 jest miejscem zerowym o krotności równej 2.
Zauważ, że kiedy rozwiniemy f(x), czynnik (x4) piszemy 2 razy.
f(x)=(x1)(x4)(x4)
W pewnym sensie, kiedy rozwiążesz równanie f(x)=0, rozwiązanie x=4 otrzymasz dwa razy.
0=(x1)(x4)(x4)x1=0x4=0x4=0x=1x=4x=4
Ogólnie, jeśli xk pojawia się m razy w rozkładzie na czynniki wielomianu, to k jest miejscem zerowym o krotności m. Miejsce zerowe o krotności 2 nazywa się dwukrotnym miejscem zerowym.

Sprawdź, czy rozumiesz

4) Które miejsce zerowe funkcji f(x)=(x3)(x1)3 ma krotność 3?
Wybierz 1 odpowiedź:

5) Które miejsce zerowe g(x)=(x+1)3(2x+1)2 jest dwukrotnym miejscem zerowym?
Wybierz 1 odpowiedź:

Związek z wykresem wielomianu

Krotność miejsc zerowych jest ważna, ponieważ mówi nam o tym, jak się będzie zachowywał wykres tego wielomianu w otoczeniu zera.
Na przykład, zauważ, że wykres f(x)=(x1)(x4)2 zachowuje się inaczej w otoczeniu miejsca zerowego równego 1 niż w otoczeniu miejsca zerowego wynoszącego 4, które jest dwukrotnym miejscem zerowym.
Dokładniej, podczas gdy wykres funkcji przecinaX-ów w x=1, to tylko dotykaX-ów w x=4.
Spójrzmy na wykres funkcji, które ma takie same miejsca zerowe, ale o innej krotności. Na przykład, rozważmy g(x)=(x1)2(x4). Zauważ, że teraz dla tej funkcji 1 jest dwukrotnym miejscem zerowym, podczas gdy 4 jest jednokrotnym miejscem zerowym.
Teraz widzimy, że wykres funkcji g dotykaX-ów w x=1 i przecinaX-ów w x=4.
W ogólności, jeśli funkcja f ma miejsce zerowe o nieparzystej krotności, wykres y=f(x) przetnieOX dla tego argumentu x. Jeśli funkcja f ma miejsce zerowe o parzystej krotności, wykres funkcji y=f(x) dotknieOX w tym punkcie.

Sprawdź, czy rozumiesz

6) Czy funkcja przedstawiona na wykresie ma parzystą czy nieparzystą krotność miejsca zerowego 6?
Wybierz 1 odpowiedź:

7) Który z poniższych jest wykresem funkcji h(x)=x2(x3)?
Wybierz 1 odpowiedź:

Wyzwanie

8*) Który z poniższych jest wykresem funkcji f(x)=x3+4x24x?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.