If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Różne metody rozkładania trójmianów kwadratowych na czynniki

Zebraliśmy razem metody rozkładania na czynniki trójmianów kwadratowych w różnej postaci

Co powinnaś/powinieneś wiedzieć, aby skorzystać z tej lekcji

W tej lekcji zostaną użyte następujące metody rozkładu na czynniki:

Czego nauczysz się w tej lekcji

W tym artykule poćwiczysz zastosowanie w praktyce wszystkich tych metod razem, nauczysz się więc znajdować rozkład na czynniki wyrażenia kwadratowego w jakiejkolwiek postaci.

Wprowadzenie: Przegląd metod rozkładania na czynniki

MetodaPrzykładKiedy ma zastosowanie?
Wyłączanie przed nawias wspólnych czynników= 6x2+3x=3x(2x+1)Jeśli wszystkie wyrazy wielomianu mają wspólny czynnik.
Schemat z sumą i iloczynem= x2+7x+12=(x+3)(x+4)Jeśli wielomian ma postać x2+bx+c i istnieją takie czynniki wyrazu c, których suma wynosi b.
Metoda grupowania= 2x2+7x+3=2x2+6x+1x+3=2x(x+3)+1(x+3)=(x+3)(2x+1)Jeśli wielomian ma postać ax2+bx+c i istnieją takie czynniki iloczynu ac, których suma wynosi b.
Idealnie kwadratowe trójmiany= x2+10x+25=(x+5)2Jeśli pierwszy i ostatni wyraz to liczby idealnie kwadratowe a środkowy wyraz to dwukrotność iloczynu pierwiastków kwadratowych z tych liczb.
Różnica kwadratów=  x29=(x3)(x+3)Jeśli wyrażenie jest różnicą wyrażeń kwadratowych.

Zapiszmy to wszystko razem:

W praktyce rzadko będziesz mieć podane jakiego sposobu rozkładu użyć kiedy dostajesz zadanie do rozwiązania. Ważne jest więc, żeby mieć swego rodzaju listę, której możesz użyć żeby ułatwić sobie szukanie rozkładu na czynniki.
To jest przykład takiej listy, w której zadajesz ciąg pytań żeby określić, w jaki sposób można rozłożyć dany wielomian.

Rozkładanie wyrażeń kwadratowych

Zanim zaczniesz rozwiązywać zadanie z rozkładaniem na czynniki, pomóc może Ci zapisanie go w postaci ogólnej.
Kiedy tak się stanie, może zacząć zadawać listę następujących pytań:
Pytanie 1: Czy jest jakiś wspólny czynnik?
Jeśli nie, przejdź do pytania 2. Jeśli tak, wyłącz największy wspólny czynnik przed nawias i przejdź do pytania 2.
Wyłączanie największego wspólnego czynnika przed nawias to bardzo ważny krok w procesie rozkładania na czynniki, ponieważ powoduje, że liczby stają się mniejsze. A to z kolei pozwala łatwiej rozpoznawać schematy!
Pytanie 2: Czy jest to różnica kwadratów (np. x216 albo 25x29)?
Jeśli pojawi się schemat różnicy kwadratów, użyj wzoru a2b2=(a+b)(ab). Jeśli nie, przejdź do pytania 3.
Pytanie 3: Czy jest to idealnie kwadratowy trójmian (np. x210x+25 albo 4x2+12x+9)?
Jeśli pojawia się schemat idealnie kwadratowego trójmianu, użyj wzoru a2±2ab+b2=(a±b)2. Jeśli nie, przejdź do pytania 4.
Pytanie 4:
a.) Czy wyrażenie ma postać x2+bx+c?
Jeśli nie, przejdź do pytania 5. Jeśli tak, przejdź do części b).
b.) Czy istnieją takie czynniki c, które sumują się do b?
Jeśli tak, użyj schematu z sumą i iloczynem. W innym przypadku wyrażenie kwadratowe nie może już zostać dalej rozłożone.
Pytanie 5: Czy są czynniki ac, które sumują się do b?
Jeśli jesteś już tak daleko, to wyrażenie kwadratowe musi mieć postać ax2+bx+c, gdzie a1. Jeśli są takie czynniki ac, które sumują się do b, rozkładamy to używając metody grupowania. Jeśli nie, to wyrażenia nie można już bardziej rozłożyć na czynniki.
Sprawdzenie wszystkiego z tej lisy pomoże Ci upewnić się, że rozłożyłeś wyrażenie kwadratowe zupełnie!
Pamiętając o ty, spróbuj rozwiązać kilka przykładów.

Przykład 1: Rozkładanie na czynniki 5x280

Zauważ, że wyrażenie ma już postać ogólną. Możemy więc przejść do listy.
Pytanie 1: Czy jest jakiś wspólny czynnik?
Tak. NWD wyrażenia 5x2 i 80 to 5. Możemy więc go wyłączyć w ten sposób:
5x280=5(x216)
Pytanie 2: Czy jest to różnica kwadratów?
Tak. x216=(x)2(4)2. Możemy użyć wzoru na różnicę kwadratów żeby kontynuować rozkład na czynniki tego wielomianu, tak jak pokazano poniżej.
5x280=5((x)2(4)2)=5(x+4)(x4)
Nie ma już więcej wyrażeń kwadratowych w tym wielomianie. Rozłożyliśmy go zupełnie.
Podsumowując, 5x280=5(x+4)(x4).

Przykład 2: Rozkładanie na czynniki 4x2+12x+9

Wyrażenie kwadratowe ponownie jest w postaci ogólnej. Zacznijmy się sprawdzanie listy!
Pytanie 1: Czy jest jakiś wspólny czynnik?
Nie. Wyrazy 4x2, 12x i 9 nie mają wspólnego czynnika. Następne pytanie.
Pytanie 2: Czy jest to różnica kwadratów?
Nie. Jest tam wyraz x, więc nie może to być różnica kwadratów. Następne pytanie.
Pytanie 3: Czy jest to idealnie kwadratowy trójmian?
Tak. Pierwszy wyraz jest idealnie kwadratowy, ponieważ 4x2=(2x)2, i ostatni wyraz jest idealnie kwadratowy, ponieważ 9=(3)2. Także środkowy wyraz jest podwójnym iloczynem liczb, które są podniesione do kwadratu, ponieważ 12x=2(2x)(3).
Możemy użyć schematu idealnie kwadratowego trójmianu żeby rozłożyć to wyrażenie.
=4x2+12x+9=(2x)2+2(2x)(3)+(3)2=(2x+3)2
Podsumowując, 4x2+12x+9=(2x+3)2.

Przykład 3: Rozkładanie na czynniki 12x63+3x2

Wyrażenie kwadratowe nie ma postaci ogólnej. Możemy zapisać to w postaci 3x2+12x63 i możemy przejść do listy.
Pytanie 1: Czy jest wspólny czynnik?
Tak. NWD wyrazów 3x2, 12x i 63 to 3. Możemy rozłożyć to w ten sposób:
3x2+12x63=3(x2+4x21)
Pytanie 2: Czy jest to różnica kwadratów?
Nie. Następne pytanie.
Pytanie 3: Czy jest to idealnie kwadratowy trójmian?
Nie. Zauważ, że 21 to nie jest liczba kwadratowa, więc nie może to być idealnie kwadratowy trójmian. Następne pytanie.
Pytanie 4a: Czy jest to wyrażenie w postaci x2+bx+c?
Tak. Wynikowe wyrażenie kwadratowe, x2+4x21, ma tą postać.
Pytanie 4b: Czy istnieją czynniki c, które sumują się do b?
Tak. A konkretnie, są takie czynniki 21, które sumują się do 4.
Ponieważ 7(3)=21 i 7+(3)=4, możemy kontynuować w następujący sposób:
3(x2+4x21)=3(x2+4x21)=3(x+7)(x3)
Podsumowując, 3x2+12x63=3(x+7)(x3).

Przykład 4: Rozkładanie na czynniki 4x2+18x10

Zauważ, że wyrażenie kwadratowe ma już postać ogólną.
Pytanie 1: Czy jest wspólny czynnik?
Tak. NWD wyrazów 4x2, 18x i 10 to 2. Możemy rozłożyć to w ten sposób:
4x2+18x10=2(2x2+9x5)
Pytanie 2: Czy jest to różnica kwadratów?
Nie. Następne pytanie.
Pytanie 3: Czy jest to idealnie kwadratowy trójmian?
Nie. Następne pytanie.
Pytanie 4a: Czy wyrażenie to ma postać x2+bx+c?
Nie. Współczynnik przy najwyższej potędze wynosi 2. Następne pytanie.
Pytanie 5: Czy są takie czynniki ac, które sumują się do b?
Wynikowe wyrażenie kwadratowe to 2x2+9x5, więc chcemy znaleźć czynniki 2(5)=10, które sumują się do 9.
Ponieważ (1)10=10 i (1)+10=9, odpowiedź brzmi tak.
Możemy teraz zapisać środkowy wyraz w postaci 1x+10x i użyć grupowania żeby rozłożyć to na czynniki:
= 2(2x2+9x5)=2(2x21x+10x5)Rozbijanie środkowego wyrazu=2((2x21x)+(10x5))Grupowanie wyrazów=2(x(2x1)+5(2x1))Wyłączenie NWD=2(2x1)(x+5)Wyłącz 2x1

Sprawdź, czy rozumiesz

1) Całkowicie rozłóż na czynniki 2x2+4x16.
Wybierz 1 odpowiedź:

2) Całkowicie rozłóż na czynniki 3x260x+300.

3) Całkowicie rozłóż na czynniki 72x22.

4) Całkowicie rozłóż na czynniki 5x2+5x+15.
Wybierz 1 odpowiedź:

5) Całkowicie rozłóż na czynniki 8x212x8.

6) Całkowicie rozłóż na czynniki 5618x+x2.

7) Całkowicie rozłóż na czynniki 3x2+27.
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.