If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przypomnienie wiadomości na temat rozwiązywania prostych równań kwadratowych

Proste równanie kwadratowe, takie jak x^2=4, można rozwiązać biorąc pierwiastek kwadratowy w obu stron. Przypomnij sobie wiadomości na ten temat i zastosuj je do rozwiązania kilku przykładowych zadań. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.
Ogólnie, każde równanie kwadratowe możemy zapisać w postaci:
ax2+bx+c=0
W tym artykule zrobimy przegląd równań kwadratowych, które można rozwiązać po prostu wyciągając z nich pierwiastek. Nie będziemy tu korzystać z żadnych fantazyjnych metod takich jak rozkład na czynniki czy podstawianie do wzoru; do tych metod przejdziemy później.

Przykład 1

Mamy podane 3x27=5 i musimy rozwiązać ze względu na x.
Nasze obliczenia możemy zapisać w ten sposób:
3x27=53x2=12x2=4x2=±4x=±2
Więc naszymi dwoma rozwiązaniami są:
  • x=2
  • x=2
Zwróć uwagę na symbol ±, który uwzględniliśmy wyciągając obustronnie pierwiastek. Ten oznacza "plus albo minus" i jest ważny, ponieważ musimy uchwycić oba rozwiązania. Potrzebujesz dokładniejszego wytłumaczenia? Obejrzyj ten film.
Sprawdźmy oba rozwiązania:
x=2x=2
3x27=53(2)27=5347=5127=55=53x27=53(2)27=5347=5127=55=5
Tak! Oba rozwiązania są poprawne.

Przykład 2

Mamy podane (x3)281=0 i musimy rozwiązać ze względu na x.
Nasze obliczenia możemy zapisać w ten sposób:
(x3)281=0(x3)2=81(x3)2=±81x3=±9x=±9+3
Więc naszymi dwoma rozwiązaniami są:
  • x=+9+3=12
    • x=9+3=6
Sprawdźmy oba rozwiązania:
x=12x=6
(x3)281=0(123)281=09281=08181=00=0(x3)281=0(63)281=0(9)281=08181=00=0
Tak! Oba rozwiązania są poprawne.
Chcesz dowiedzieć się więcej o zadaniach tego typu? Obejrzyj ten film.
ĆWICZENIE
Rozwiąż ze zwzględu na x.
(x+1)236=0
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz jeszcze poćwiczyć? Rozwiąż to ćwiczenie

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.