If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przegląd wiadomości na temat dopełniania do kwadratu

Dopełnianie do kwadratu jest użyteczną metodą rozkładania funkcji kwadratowej na czynniki. Przypomnij sobie, na czym polega ta metoda i zastosuj ją do rozwiązania kilku zadań. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.

Co to jest dopełnienie do kwadratu?

Dopełnienie do kwadratu to metoda na zapisanie równania kwadratowego w postaci (x+a)2+b.
Na przykład, x2+2x+3 można zapisać jako (x+1)2+2. Te dwa wyrażenia są sobie w pełni równoważne, ale to drugie jest przyjemniejsze do pracy w niektórych sytuacjach.

Przykład 1

Mamy podane równanie kwadratowe i musimy dopełnić je do kwadratu.
x2+10x+24=0
Zaczynamy od przeniesienia wyrazu stałego na drugą stronę równania.
x2+10x=24
Dopełniamy do kwadratu, biorąc połowę współczynnika stojącego przy x, podnosząc to do kwadratu i dodając to po obu stronach równania. Ponieważ współczynnik przy x wynosi 10, połowa z tego to 5, co po podniesieniu do kwadratu da nam 25.
x2+10x+25=24+25
Możemy teraz zapisać lewą stronę równania jako wyrażenie podniesione do kwadratu.
(x+5)2=1
Z obu stron wyciągamy pierwiastek kwadratowy.
x+5=±1
Wyodrębnij wyraz z x, żeby wyznaczyć rozwiązanie(a).
x=5±1
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat dopełnienia do kwadratu? Obejrzyj ten film.

Przykład 2

Mamy podane równanie kwadratowe i musimy dopełnić je do kwadratu.
4x2+20x+25=0
Po pierwsze, podzielmy wielomian przez 4 (współczynnik stojący przy x2).
x2+5x+254=0
Zauważ, że po lewej stronie mamy już trójmian, któremu odpowiada wzór skróconego mnożenia. Współczynnik przy wyrazie z x to 5, połowa z tego to 52. Podniesienie tego do kwadratu da nam 254, czyli nasz wyraz stały.
Możemy zatem zapisać lewą stronę równania jako wyrażenie podniesione do kwadratu.
(x+52)2=0
Z obu stron wyciągamy pierwiastek kwadratowy.
x+52=0
Wyodrębnij wyraz z x, żeby wyznaczyć rozwiązanie.
Rozwiązaniem jest: x=52

Poćwicz

zadanie 1
Dopełnij do kwadratu, aby zapisać to wyrażenie w postaci (x+a)2+b.
x22x+17

Potrzebujesz nabrać więcej wprawy? Zajrzyj do następujących ćwiczeń:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.