If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rozwiązywanie równań kwadratowych przez dopełnienie do kwadratu

Na przykład, rozwiąż równanie x²+6x=-2, przekształcając je do postaci (x+3)²=7, a następnie biorąc pierwiastek z obu stron.

Co trzeba wiedzieć przed przystąpieniem do tej lekcji

Czego nauczysz się w tej lekcji

Do tej pory rozwiązywaliśmy równania kwadratowe poprzez wyciąganie pierwiastka albo przez rozkład na czynniki. Metody te, gdy tylko można je zastosować, są stosunkowo proste i wydajne. Niestety nie zawsze możemy ich użyć.
W tej lekcji nauczysz się jak rozwiązać dowolne równanie kwadratowe.

Rozwiązywanie równań kwadratowych przez dopełnianie do kwadratu

Rozważmy równanie x2+6x=2. Metody pierwiastkowania i rozkładu na czynniki nie mogą zostać tutaj zastosowane.
Ale nie traćmy nadziei! Możemy wykorzystać metodę dopełnienia do kwadratu. Spójrzmy na rozwiązanie a później omówmy je dokładniej.
(1)x2+6x=2(2)x2+6x+9=7Dodaj 9, aby dopełnić do kwadratu.(3)(x+3)2=7Rozłóż wyrażenie po lewej na czynniki.(4)(x+3)2=±7Wyciągnij pierwiastek kwadratowy.(5)x+3=±7(6)x=±73Odejmij 3.
Podsumowując, rozwiązaniami są x=73 i x=73.

Co tu się wydarzyło?

Dodanie 9 do x2+6x w (2) rzędzie szczęśliwie spowodowało, że wyrażenie po lewej stronie stało się kwadratem wyrażenia liniowego, dokładniej (x+3)2. To pozwoliło nam na rozwiązanie równania poprzez wyciągnięcie pierwiastka kwadratowego z obu stron.
Oczywiście, to nie był przypadek. Liczba 9 została dokładnie dobrana tak, aby otrzymane wyrażenie było kwadratem wyrażenia liniowego.

Jak dopełnić do kwadratu

Aby zrozumieć jak wybrano 9, powinniśmy zadać sobie następujące pytanie: jeśli x2+6x jest początkiem wyrażenia będącego kwadratem wyrażenia liniowego, to ile wynosi wyraz stały?
Załóżmy, że wyrażenie może być rozłożone na czynniki jako kwadrat (x+a)2, gdzie wciąż nie znamy a. Po opuszczeniu nawiasów otrzymujemy wyrażenie x2+2ax+a, które mówi nam dwie rzeczy:
 1. Wyraz przy x, o którym wiemy, że wynosi 6, powinien być równy 2a. To oznacza, że a=3.
 2. Wyraz wolny, jaki należy dodać, to a2, czyli 32=9.
Spróbuj samemu dopełnić do kwadratu kilka wyrażeń.
zadanie 1
Jaki jest wyraz stały w wyrażeniu będącym kwadratem wyrażenia liniowego, zaczynającym się od x2+10x ?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Zadanie 2
Jaki jest wyraz stały w wyrażeniu będącym kwadratem wyrażenia liniowego, zaczynającym się od x22x ?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Zadanie 3
Jaki jest wyraz stały w wyrażeniu będącym kwadratem wyrażenia liniowego, zaczynającym się od x2+12x ?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5

Wyzwanie
Jaki jest wyraz stały w wyrażeniu będącym kwadratem wyrażenia liniowego, zaczynającym się od x2+bx?
Wybierz 1 odpowiedź:

To zadanie daje nam wzór na dopełnienie do kwadratu, dla tych, którzy lubią wzory i nie mają nic przeciw nauce na pamięć: pokazuje nam, że żeby dopełnić do kwadratu x2+bx, gdzie b jest dowolną liczbą, musimy dodać (b2)2.
Na przykład, aby dopełnić do kwadratu x2+6x, dodaliśmy (62)2=9.

Jeszcze raz o rozwiązywaniu równań

Świetnie! Skoro już jesteś mistrzem w dopełnianiu do kwadratu, możemy przejść do rozwiązywania równań kwadratowych przy użyciu tej metody.
Rozważmy nowy przykład, czyli równanie x210x=12.
(1)x210x=12(2)x210x+25=13Dodaj 25, dopełniając do kwadratu(3)(x5)2=13Rozłóż na czynniki lewą stronę(4)(x5)2=±13Weź pierwiastek z obu stron(5)x5=±13(6)x=±13+5Dodaj 5
W celu dopełnienia do kwadratu pierwotnego wyrażenia x210x, dodaliśmy 25 w rzędzie (2). Jak zwykle, dodaliśmy tyle samo z prawej strony, co spowodowało, że wzrosła od 12 do 13.
W ogólności, wybór liczby dopełniającej do kwadratu nie zależy od prawej strony, ale i tak powinniśmy zawsze dodawać tę liczbę do obu stron równania.
Teraz Twoja kolej: rozwiąż kilka równań.
Zadanie 4
Rozwiąż równanie x28x=5.
Wybierz 1 odpowiedź:

Zadanie 5
Rozwiąż równanie x2+3x=14.
Wybierz 1 odpowiedź:

Porządkowanie wyrazów w równaniu przed dopełnieniem do kwadratu

Reguła I: Odddziel wyrazy ze zmienną od wyrazu stałego

Tak wygląda rozwiązanie równania x2+5x6=x+1 :
(1)x2+5x6=x+1(2)x2+4x6=1Odejmij x(3)x2+4x=7Add 6(4)x2+4x+4=11Dodaj 4, dopełniając do kwadratu(5)(x+2)2=11Rozłóż na czynniki(6)(x+2)2=±11Weź pierwiastek z obu stron(7)x+2=±11(8)x=±112Odejmij 2
Dopełnienie do kwadratu jednej strony równania nie pomaga, jeżeli po drugiej stronie znajduje się wyraz z x. To właśnie dlatego odjęliśmy x w rzędzie (2), umieszczając wszystkie wyrazy z x po lewej stronie.
Ponadto, aby dopełnić do kwadratu x2+4x, musimy dodać 4, ale zanim to zrobimy, musimy się upewnić, że wszystkie wyrazy stałe znajdują się po drugiej stronie równania. To dlatego dodaliśmy 6 w rzędzie (3).

Reguła II: Upewnij się, że współczynnik stojący przy x2 równa się 1

Tak wygląda rozwiązanie równania 3x236x=42:
(1)3x236x=42(2)x212x=14Podziel przez 3(3)x212x+36=22Dodaj 36, dopełniając do kwadratu(4)(x6)2=22Rozłóż na czynniki(5)(x6)2=±22Weź pierwiastek z obu stron(6)x6=±22(7)x=±22+6Dodaj 6
Metoda dopełniania do kwadratu, jakiej się nauczyliśmy, działa jedynie wtedy, gdy współczynnik stojący przy x2 wynosi 1.
To właśnie dlatego w (2) wierszu podzieliliśmy przez współczynnik stojący przy x2, czyli 3.
Czasami podzielenie przez współczynnik stojący przy x2 spowoduje, że inne współczynniki staną się ułamkami. To nie znaczy, że gdzieś popełniony został błąd, tylko że w rozwiązaniu pojawią się ułamki.
Rozwiąż teraz kilka podobnych równań.
Zadanie 6
Rozwiąż równanie 4x2+20x3=0.
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.