If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Postać iloczynowa funkcji kwadratowej - zadanie tekstowe.

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Mateusz rzuca z mostu kamień do rzeki.
Wysokość kamienia (w metrach nad powierzchnią wody), x sekund po rzuceniu go przez Mateusza, dana jest funkcją:
w, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, minus, 5, left parenthesis, x, minus, 8, right parenthesis, left parenthesis, x, plus, 4, right parenthesis
Jaka jest maksymalna wysokość jaką osiągnie kamień?
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
metrów
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?