Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Rysowanie wykresów funkcji kwadratowych: postać iloczynowa

Analizujemy funkcję y=½(x-6)(x+2), jako przykład funkcji kwadratowej zapisanej w postaci iloczynowej i wyznaczamy położenie miejsc zerowych oraz wierzchołka.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video