If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wprowadzenie do parabol

Zadanie

Narysuj wykres paraboli, która przecina oś X w punktach x=3 oraz x=5 i której najmniejsza wartość wynosi y=4.